NO EN Logg inn

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

p-ISSN:

0084-5310         Periode: [1881 .. ]

e-ISSN:

1612-703X         Periode: [ .. ]

Språk:

Tysk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/zstw

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1021437

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 11 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2023
De Gruyter
3 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2
2021 2 0.0 0.0
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette er eit internasjonalt fagtid"sskrift for strafferett, utgitt ved Max Plank Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg (Tyskland). Det er få (eller ingen?) tidsskrift for strafferettsvitskap som når så breidt ut til fagmiljø verda over. Tidsskriftet har (som instituttet) hatt ein høg fagleg standing over mange år. I strafferettsvitskapen er tysk eit meir utbreidt språk for komparativ forsking enn i dei fleste andre disiplinar. Den tysk-inspirerte strafferetten (vitskap og lovgivingstradisjon) har prega store delar av kontinental-Europa, og også sett mange spor i andre verdsdelar (t d Japan, Kina og Latin-Amerika). At tidsskriftet har ein eigen "Auslandsrundschau" avspeglar dette. Personane i redaksjonen er dei aller fremste strafferettsforskarane i Tyskland.
Dette er det mest prestisjefylte tyskspråklige tidsskriftet for internasjonal og komparativ strafferett. Det har solid forankring i fagmiljøet ved Max Plank-instituttet for internasjonal og utenlandsk strafferett i Freiburg.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk