NO EN Logg inn

Remote Sensing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Remote Sensing

e-ISSN:

2072-4292         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/index

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019122

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 14.8393 26.0116
2022 1 18.6792 35.1146
2021 1 13.0161 21.4226
2020 1 8.5409 19.6899
2019 1 11.4623 22.4934
2018 1 8.3718 13.5805
2017 1 9.5024 14.2027
2016 1 7.0952 11.4073
2015 1 5.6571 6.0886
2014 1 2.25 2.25
2013 1 0.2222 0.2222
2012 1 1.56 1.56
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Eg har positive erfaringar med Remote Sensing og prosessen knytt til fagfellevurdering av artiklar i RS. Eg finn ofte at gode og interessante artiklar vert publisert i dette tidsskriftet. Her synest eg det skil seg ut frå andre av MDPI sine tidsskrift som er relevante for mitt fagfelt. MDPI har ein pågåande måte å prøve å sikre seg artiklar på, men er eitt eksempel på dette frå RS nok til å utelukke tidsskriftet?
Hei,

Takk for kommentar.
Som du kanskje allerede har sett, er tidsskriftet nå tilbake på nivå 1 grunnet positive tilbakemeldinger og enighet fra fagkomiteen.

Generelt sett kan ett eksempel/en bekymring være nok til at vi velger å sette et tidsskrift til X, men ikke før en nøye vurdering og ikke før aktuel fagkomitee har sagt seg enig i det. Det samme gjelder når et tidsskrift skal settes tilbake på et av nivåene etter å ha vært på X.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Nansensenteret har tatt til følge at tidsskriftet Remote Sensing (RS) har blitt klassifisert til «nivå x» etter bekymringsmeldingen under.
Som en av de ledende norske forskningsinstitusjoner innen marin- og sjøisfjernmåling er tematisk fokus for RS svært relevant for våre forskere. Senterets forskere bidro til fem artikler publisert i RS i 2021 og har totalt publisert ca. 15 artikler i RS. I påvente av en nivå-avklaring av publiseringsutvalget for RS har vi anbefalt våre forskere å vurdere alternative journaler og så langt er bare én artikkel publisert der i 2022.
På bakgrunn av våre erfaringer med fagfelle vurderinger av egne innsendte manuskripter, relevans og økende tilgjengelighet og impact av Remote Sensing, foreslo Nansensenteret i 2020 å oppgradere tidsskriftet til Nivå 2 (se under). Vår vurdering er at RS fortsatt gjennomfører adekvat og grundig fagfellevurderinger av våre innsendte manuskripter, som blir utført av kompetente og relevante (anonyme) forskere. RS har mange journal redaktører, men de som har vært involvert i våre publikasjoner opplever vi som relevante og kompetente. Vi vil bemerke at RS har korte tidsfrister i evalueringsprosessen, for både for fagfeller og forfattere, men det har ikke vært problem med å få disse forlenget ved behov.
På generelt grunnlag er Nansensenteret bekymret for makten til kommersielle forlag, som i stor grad utnytter markedet for vitenskapelig publisering. MDPI (utgiver av RS) og flere andre forlag, som har både Nivå 1 og 2 på sine tidsskrifter, er ofte pågående med å tilby sine tjenester. Vi opplever at slike henvendelser fra RS har i hovedsak har vært faglig relevante for kompetansen til våre forskere.
Siden RS nå er klassifisert til Nivå x vil vi i første omgang anmode om at RS vurderes satt opp igjen til Nivå 1. Nansensenteret vil fortsette, og oppfordrer andre, til å vurdere fagfelle prosessene av egne manuskript innsendt til RS framover.
My experience with "Remote Sensing" is positive. Two thorough reviews were written by anonymous reviewers and published along with the article. The acceptance rate of 50% is lower than on other journals that I consider for similar submissions. The journal has an excellent reputation in the field.
Dear Madam / SIr,

I have very positive experience with the MPDI journal Remote Sensing. The articles undergo a rigorous review process involving at least 3 reviewers and sometimes 4 reviewers. The submitted papers to this journal by myself were several times rejected based on the peer-review process, so this does not confirm the statement that the rejections are very rare in this journal. Moreover, it has a high impact on the papers in the Remote Sensing community (impact factor is around 4,5 and continuously increasing). Therefore, I would appreciate it if you reassign its level after consideration.

Best regards,
Olena Dubovyk
I actually would agree with the previous comments and will recommend moving it to Level 2 (and absolutely not to Level X or Level 0).

Olena Dubovyk
Jeg fikk en invitasjon fra dette tidsskriftet til å bidra med en artikkel i en Special Issue, "based on [my] expertise in this field". Saken er at jeg har ingen ide om hverken dette tidsskriftet selv definerer som "Scope", eller om temaet for nevnte Special Issue. Invitasjon kom i sammenheng med en artikkel om cold pressure welding, og jeg er rimelig sikker på at den var ikke ment for en person med samme navn som jobber med fjernmåling. Selv om jeg ikke har prøvd å sende inn en artikkel, vurderer jeg en tidsskrift som sender slike invitasjoner til personer som ikke jobber i fagområdet og aldri har publisert i den nevnte sammenheng som en kandidat for Nivå X.
Hei igjen,

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet med Publiseringsutvalget 14.januar. Vi konkluderte med å foreslå for fagorganet å sette det på nivå X.

X signaliserer at vi har mottatt bekymringer om tidsskriftets faglige kvalitet og at vi ønsker innspill. Så lenge tidsskriftet står på nivå X, vil nivået den hadde før den ble plassert på X, være det tellende nivået. Før vi setter kanaler på nivå X, og før vi tar kanaler tilbake fra nivå X til nivå 1 eller 0, skal det innom relevant fagorgan for godkjennelse.

Vi venter på tilbakemelding fra fagfeltet om de er enig i at tidsskriftet skal settes på nivå X. Inntil videre beholder derfor tidsskriftet nivå, men vi har den under oppsyn til neste vedtaksmøte.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill.
Vi gjennomgår tidsskriftet på nytt og tar det opp på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Publiseringkomiteen diskuterte dette tidsskriftet i 2019 og det var stort flertall for å anbefale flytting av dette tidsskriftet til kategorien «Tverrfaglig naturvitenskap og medisin». Vi opprettholder denne anbefalingen i 2020.
Nasjonalt publiseringsutvalg i MNT støtter forslaget fra publiseringskomiteen i fysikk, og flytter tidsskriftet til fagfeltet tverrfaglig naturvitenskap og medisin fra og med 2022.
At NERSC we would like to recommend that Remote Sensing is moved to Level 2. It has high visibility (CiteScore of 6.1), while the Impact Factor has improved to 4.509 (2019), with a 5 year impact factor of 5.001. It is a full open access journal with short publication times.
Remote Sensing er en DOAJ journal med økende bruk innen norsk og internasjonal fjernmålingsforskning. Journalen bør vurderes til Nivå 2.
With the significant quick increase in impact factor of this journal, I propose consideration of the journal to be a Level 2 journal.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk