NO EN Logg inn

Applied Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Applied Sciences

e-ISSN:

2076-3417         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/applsci

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1024205

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, ble det bestemt at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 13.4218 26.3562
2022 1 22.2124 41.7146
2021 1 38.1748 57.0931
2020 1 24.5197 40.6595
2019 1 16.5198 25.5725
2018 1 13.4444 19.4036
2017 1 1.9762 2.9173
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Fagfellevurderingen i dette tidsskriftet er høyst tvilsom, i følge professor Oviedo-Garcia (Univ. i Sevilla). Her er et godt eksempel, hvor samme reviewer har vurderte tre ulike manuskripter som ble publisert i Applied Sciences. Vurderingene består av kun 26, 36 og 63 ord, og inneholder ingen faglig diskusjon:

https://twitter.com/maoviedogarcia/status/1774325853373009931/photo/1
Takk for informasjon.
Tidsskriftet vil bli gjennomgått på nytt på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21.juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet publiseres et stort antall artikler med høyst tvilsom kvalitet. Et godt eksempel er publisering av det jeg karakteriserer som pseudovitenskap:
https://pubpeer.com/publications/6FFA31A04EFC6BEF5D308711B636B8

Videre så viser en rekke artikler at tidsskriftet ikke er særlig opptatt av at data skal deles og være tilgjengelig. Den meningsløse og misvisende frasen “The data used to support the findings of this study are included within the article" under data availability, ble identifisert i 99 artikler publisert i tidsrommet 2021-23). De fleste av disse artiklene er orginalartikler, hvor det normalt sett skal være mer data tilgjengelig enn det som er presentert.

Guillaume Cabanac har gjennomført en såkalt journal level report på Applied Sciences, hvor 18 artikler ble flagget for problematisk innhold. Tidsskriftet ble oppfordret til handling. Ingen av disse artiklene er trukket eller korrigert til nå:

https://pubpeer.com/publications/A73AAC7659617E377972B34DF5F437

Videre er det rapportert om en tvilsom reviewpraksis i tidsskriftet:
https://pubpeer.com/publications/19589A451E35FFD5E7149D67A54BE6
https://pubpeer.com/publications/78528B82ED550E0FE1AD228F1A0126
https://pubpeer.com/publications/19B8073E08183FE8793FCC823B2FF6
https://pubpeer.com/publications/C5F57D81D3A7F39649F8435E9D089F
https://pubpeer.com/publications/9D7AE653310DA948E14559935389F3

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk