NO EN Logg inn

Behavioral Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Behavioral Sciences

e-ISSN:

2076-328X         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

http://www.mdpi.com/journal/behavsci

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1025666

NPI Fagfelt:

Psykologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 15.02.24: I samråd med publiseringskomiteen for psykologi beholder tidsskriftet nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 3.525 6.4381
2022 1 3.3333 5.2242
2021 1 3.5379 4.9133
2020 1 0.75 2.0506
2019 1 0.3667 1.1628
2018 1 0.25 0.5774
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Hei
Vi ser dere ønsker innspill fra forskersamfunnet på Behavioral Sciences, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Vi har akkurat publiserte en vitenskaplig artikkel i Behavioral Sciences og ønsker å komme med noen innspill vedrørende vår opplevelse av tidsskriftet og prosessen. Vi gir tilbakemeldingen i korte punkter. Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller dere ønsker utdypning.

- Vi opplevde at det var tydelig og nyttig forfatterinstruksjon og informasjon om prosessen.
- Det var rask og tydlig kommunikasjon og oppfølging gjennom hele prosessen.
- Det var 3 reviewers, alle hadde relavante og tydelige tilbakemeldinger som var med på styrke kvaliteten på den endelige versjonen av artikkelen.
Tidsskriftet fulgte opp og ønsket dokumentasjon og bekreftelse på etiske spørsmål, godkjenning av REK og Sikt (NSD), finanisiering og klargjøring av eventuelle interressekonflikter.
De andre forfatterene i samme spesialnummer er internasjonalt anerkjente og relevante forskere innen vårt fagfelt (familieterapi og familievold).


Vennlig hilsen
Pål Erik Carlin, Arlene Vetere og Jan Frode Snellingen

Pål Erik Carlin, Public Sector Ph.D. Candidate, Centre for Diaconia and Professional Practice, VID Specialized UniversityP.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: paal.carlin@vid.no
Arlene Vetere, Professor emeritus of family therapy and systemic practice, Faculty of Social Studies, VID Specialized University, P.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: drarlenevetere@hotmail.com
Jan Frode Snellingen, Public Sector Ph.D. Candidate, Centre for Diaconia and Professional Practice, VID Specialized University, P.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: jan.frode.snellingen@bufetat.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk