NO EN Logg inn

Journal of Marine Science and Engineering (JMSE)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Marine Science and Engineering (JMSE)

e-ISSN:

2077-1312         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

http://www.mdpi.com/journal/jmse

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1025908

NPI Fagfelt:

Konstruksjonsfag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 15.02.24: Etter ny vurdering, beholder tidsskriftet nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 8.1004 14.224
2022 1 13.2548 19.6299
2021 1 15.9409 24.6296
2020 1 10.6155 15.3225
2019 1 4.5833 6.2737
2018 1 2.0 2.8292
2017 1 1.5 2.6166
2016 1 0.25 0.5
2015 1 0.0625 0.3333
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Foreslår å endre denne til nivå X eller 0. Dette basert på egne erfaringer med review for dette tidsskriftet, samt generelle betraktninger omkring det latterlige antallet "special issues" som til enhver tid aksepterer artikler.
Hei,

Nå er fagkomiteen på plass og dersom fagkomiteen er enig setter vi tidsskriftet på nivå X.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Hei igjen,

Vi diskuterte tidsskriftet på vedtaksmøtet. Tidsskriftet beholder nivå 1 inntil videre, da ny komité innenfor fagfeltet holder på å bli etablert. Så snart ny komité er på plass, vil vi be komiteen om å vurdere tidsskriftet og sette den til nivå X deresom komiteen er enig.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill. Jeg setter tidsskriftet opp som sak til vedtaksmøtet 10.juni. Da foretar vi en ny vurdering av den.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk