NO EN Logg inn

Electronics (Basel)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Electronics (Basel)

e-ISSN:

2079-9292         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/electronics

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1026873

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 7.0095 12.9976
2022 1 6.3917 14.0513
2021 1 12.2827 22.878
2020 1 5.9167 7.4324
2019 1 1.1167 2.2379
2018 1 0.0 0.0
2017 1 2.0 2.0
2016 1 0.1429 0.4914
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Electronics er identifisert som en av flere tidsskrifter hvor det er foregår tvilsom redaksjonell godkjenning av artikler. En oversikt over manuskripter til salgs gjennom papirmøllen Olive Fruit Academic i Kina, har vært åpent tilgjengelig (på kinesisk). På listen var det lagt ut et stort antall manuskripter ferdig for publisering i forskjellige tidsskrifter. Electronics var her representert med flere manuskripter.

Dette tyder på at papirmøller som f.eks Olive Fruit Academic, samarbeider med tidsskriftet for å få fabrikkerte artikler publisert.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2024/01/31/welcome-agent-cooperate-with-us/
https://web.archive.org/web/20230701015430/http://tiazin.com/post-30.html
Takk for informasjon.

Tidsskriftet vil bli vurdert på ny på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21.juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I dette tidsskrfitet praktiseres det tvilsom fagfellevurdering, hvor fagfeller benytter samme templat i deres vurdering av en rekke forskjellige manuskripter.

Professor MA Oveido-Garcia har gjennomført en undersøkelse av fagfellevurdering i flere MDPI-tidsskrifter, hvor Electronics var inkludert.

Eks:
En fagfelle benyttet samme templat i 15 fagfellevurderinger, hvorav tre var i Electronics. Videre ble det anbefalte av samme fagfelle å inkludere nye referanser, hvor alle hadde han som medforfatter:
https://twitter.com/maoviedogarcia/status/1786650948925808997

Eks:
Fagfellevurderingene i dette tidsskriftet kan være uvanlig korte, som her hvor en av fagfellene benytter kun 36 ord i sin vurdering:
https://twitter.com/maoviedogarcia/status/1786991291793895489

Generelt så opererer tidsskriftet med uvanlig kort tid fra innsending av manuskript til akseptering
(< 30 dager). Jeg stiller meg undrende til at dette er mulig.

For mer informasjon:
https://pubpeer.com/publications/F561B0FA5E27D8ADB115727110511F

Electronics har publisert et stort antall artikler med tvilsomt innhold. Problematic Paper Screener har til nå identifisert 555 problematiske artikler, hvor innhold av meningsløse fraser ("tortured phrases") og/eller irrelevante referanser ("Clayfeet") går igjen. Dette tyder på at tidsskriftet er infiltert av artikkelmøller som fabrikkerer artikler.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk