NO EN Logg inn

Analysis and Mathematical Physics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Analysis and Mathematical Physics

p-ISSN:

1664-2368         Periode: [2011 .. ]

e-ISSN:

1664-235X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.springer.com/birkhauser/mathematics[..]

Forlag:

Birkhäuser Verlag

ITAR-kode:

1020824

NPI Fagfelt:

Matematikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.25 0.65
2019 1 0.5833 1.5011
2018 1 1.5 1.9192
2017 1 0.1667 0.65
2016 1 1.0 1.8385
2015 1 0.5 0.9192
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 3.0 3.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I propose to promote the journal of Analysis and Mathematical Physics (AAMP) to level 2. The journal cross-fertilizes mathematics and physics with great benefits to both. It was established in 2011 and in 10 years it developed into one of the leading journals in the field of mathematics.

Here I will give some journal metrics

downloads 27.721 in 2020 (compare with 11.555 in 2017)

impacts for 2019
IF 2,065 (compare with 1.381 in 2017);
5YR IF 1.803;
CiteScore 1.9 (compare with 1.2 in 2017);
SNIP 0,905;
h5 index 14 (compare with 11 in 2017);
MCQ 0.73 (compare with 0.63 in 2017)

Number of submitted papers in 2020: 396 (compare with 224 in 2017)
The rate of admission for publication is less that 20%

Ranking with the categories in IF (impact factor) in the category "Mathematics", AAMP occupies place 22 among 325 journals; In the category "Mathematics, Applied", AAMP occupies place 40 among 261 journals. In the category "Mathematics", AAMP stays above such journals as "International Journal of Mathematics", "International Mathematical Research", "Journal of Geometric Analysis" and many others, which belong to the level 2 in Norway

The journal went to the Transformative Agreements that enable participating institutions to combine journal subscription access along with Open Acsess publication costs. 

All in all, AAMP is an actively developing journal, where the submissions undergo a serious referee process with a minimum of 2 referees. The editorial board consists of high-level, internationally recognized sciences. The publishing house is one of the biggest, serious, promoting the open access publishing policy, having the agreements on OA with the Norwegian Universities.I would suggest to upgrade this journal to Nivå 2.
This is a new journal founded by a faculty member of a Norwegian university (Prof. Alexander Vasil’ev, Universitetet i Bergen).
The foundation year is 2011. Recently, this journal has undergone drastic development.
This is reflected in doubled the Impact Factor (IF), which reached 1.381 in 2017.
Knowing Prof. Dmitry Khavinson (University of South Florida) who is the current Editor in Chief and looking at the names in the Editorial Board (https://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/13324?detailsPage=editorialBoard),
I would have no doubt that this is the result of raising requirements for the quality of papers accepted for publication (and not of “IF pumping techniques”).
Furthermore, Norway is well-represented in the Editorial Board – 3 members are from Norwegian Universities (én fra NTNU og to fra UiB).
Sincerely,
Pavel Gumenyuk,
University of Stavanger

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk