NO EN Login

Value in Health

Bibliographic Information

International Title:

Value in Health

p-ISSN:

1098-3015         Period: [1998 .. ]

e-ISSN:

1524-4733         Period: [ .. ]

Country of publication:

United States

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1[..]

Publishing House:

Blackwell Publishing

ITAR Code:

13644

NPI Scientific Field:

Public, Environmental and Occupational Health

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 2
2024 2
2023 2 0.8227 5.7846
2022 2 0.0 0.0
2021 1 0.4611 1.7146
2020 1 0.4048 1.0862
2019 1 1.0903 2.2485
2018 1 0.5345 2.0948
2017 1 2.2431 4.4019
2016 1 0.1667 0.5307
2015 1 1.1 2.043
2014 1 0.3929 0.3929
2013 1 1.0 1.0
2012 1 1.55 1.55
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.14 0.14
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hei,
Jeg vil gjerne foreslå at "Value in health" rykker opp til nivå 2-tidsskrift. Dette er i hovedsak et tidsskrift for helseøkonomi, og har Impact Factor over 5 de siste par år. Dette ligger godt over alternative tidsskrift der lignede artikler publiseres, og som for tiden er indeksert på nivå 2:
PharmacoEconomics(2018- IF 3.7)
Health Economics (2018 IF 2.0)
Journal of Health Economics (IF 3.4)
Quality of Life Research (IF 2.5)

Jeg mener den høyere impact factor for ViH reflekterer at det er et mye lest og sitert tidsskrift av høy kvalitet. Det er problematisk at dette tidsskriftet er på nivå 1, fordi det fungerer som et disinsentiv for å publisere norsk forskning der man har mest innflytelse!

Mvh

Liv Ariane Augestad (UiO)

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks