NO EN Logg inn

Glia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Glia

p-ISSN:

0894-1491         Periode: [1988 .. ]

e-ISSN:

1098-1136         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10981136

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

8817

NPI Fagfelt:

Nevrologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.5 0.851
2020 1 0.6667 1.3529
2019 1 2.8326 4.3545
2018 1 1.478 3.0732
2017 1 0.5 1.2419
2016 1 1.1154 2.5328
2015 1 1.4429 2.2419
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.2857 0.2857
2012 1 5.17 5.17
2011 1 2.98 2.98
2010 1 1.64 1.64
2009 1 0.0 0.0
2008 1 2.68 2.68
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.4 0.4
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Glia er det fremste internasjonale tidskriftet som publiserer høy kvalitet vitenskaplige artikler om glia celler, som er den hyppigst forekommende celletypen i hjernen. Journalen tar for seg både basal forskning og sykdomsrelaterte forskningsresultater og er derfor relevant både for klinikere og basal forskere. Impact factor har ligger mellim 5-6 i de siste 5 årene. Er i nivå 1 og ønskes til nivå 2
Faggruppen støtter forslaget om å heve Glia til nivå 2. Tidsskriftet har høy faglig kvalitet og er ledende innen dette forskningsområdet (siteringsindikator (CiteScore) 10.70, nivå 2 i Finland).
Glia har de siste 5-10 årene utviklet seg til å bli det klart viktigste tidsskriftet for gliacelle-forskning og har ligget stabilt med høy impact-faktor mellom 5,8 og 6,2 de siste fem årene. Jeg foreslår at Glia vurderes som nivå 2 tidsskrift (er p.t. nivå 1 tidsskrift). Hilsen Rune Enger, Førsteamanuensis, Institutt for medisinske basalfag, UiO.
Faggruppen støtter forslaget om å heve Glia til nivå 2. Tidsskriftet har høy faglig kvalitet og er ledende innen dette forskningsområdet (siteringsindikator (CiteScore) 10.70, nivå 2 i Finland).
Glia has become the number one journal on Glial cell physiology. It has attained a stable high impact factor (over 5 the last years, lasst year 5.8) and I hereby propose that Glia should be considered for nivå 2 tidsskrift (currently nivå 1).
Tidsskriftet Glia har de siste årene blitt det klart ledende tidsskriftet for gliacelle-forskning. Glia har ligget stabilt med høy impact faktor mellom 5,8 og 6,2 de siste fem årene, altså høyere enn mange nevrovitenskapelige tidsskrift på nivå 2. Jeg foreslår at Glia heves til nivå 2.
Faggruppen støtter forslaget om å heve Glia til nivå 2. Tidsskriftet har høy faglig kvalitet og er ledende innen dette forskningsområdet (siteringsindikator (CiteScore) 10.70, nivå 2 i Finland).

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk