NO EN Logg inn

Journal of Peasant Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Peasant Studies

p-ISSN:

0306-6150         Periode: [1973 .. ]

e-ISSN:

1743-9361         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0306615[..]

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

10639

NPI Fagfelt:

Geografi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 2 1.0172 6.2159
2021 2 2.3333 10.7369
2020 2 1.0833 5.6292
2019 2 0.5 2.1213
2018 1 2.0 2.8385
2017 1 2.6667 3.8899
2016 1 1.0 1.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nomination of Journal of Peasant Studies for Level 2

Professor Tor Arve Benjaminsen, NMBU
Email to the Academic Council 12 July 2017

Jeg foreslår at Journal of Peasant Studies flyttes fra Sosialantropologi til Utviklingsstudier og gjøres til et nivå 2-tidsskrift. Her er dokumentasjon fra en av redaktørene.

Begin forwarded message:
 
From: Jun Borras
Subject: JPS 2016 Impact Factor/ranking, plus
Date: 11 July 2017 at 21:11:50 GMT+2
To: Tor A Benjaminsen , Tor A Benjaminsen
 
Dear Tor
 
The annual Journal Citation Report (JCR) was released by Thomson Reuters a few weeks ago.
 
(1) Our Impact Factor is 4.1. 
 
(2) If self-citation (JPS articles citing JPS articles) is taken out, our IF is 3.336
 
(3) We are ranked # 1 (1/82) in Anthropology.
 
(4) We are ranked # 2 (1/54) in Planning and Development, from our # 1 place for the last 5 years.
 
(5) If we were indexed in Geography, we would have placed # 6 out of 131.
 
(6) If we were indexed in Environmental Studies, we would have placed # 10 out of 217.
 
(7) If we take out all our self-cites, and have an IF of 3.336, we would still have ranked very high: # 4 in anthropology, and # 4 in Planning & Development. But all journals have varying self-cites too. Our level of self-cites this year is no doubt caused by the 2015 special issue in land grabs/resistance (edited by Marc Edelman et al) -- which naturally engaged with 2013 and 2014 relevant JPS articles.
 
(8) Our 2016 5-Year Impact Factor (a more stable measure?) is 5.9 = definitely quite high.
  
Please follow us on :
 
https://twitter.com/peasant_journal
https://www.facebook.com/journalofpeasantstudies/timeline
 
A sample of the latest articles we published is:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2017.1339693
 
On behalf of the JPS Editorial Collective
Jun Borras
Dette tidsskriftet bør være på nivå 2. Det er rangert som nr 1 både i utviklingsstudier og antropologi. Se https://www.iss.nl/publications/journal_of_peasant_studies/

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk