NO EN Login

Journal of Healthcare Engineering

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Healthcare Engineering

p-ISSN:

2040-2295         Period: [2010 .. ]

e-ISSN:

2040-2309         Period: [2010 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jhe/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1025950

NPI Scientific Field:

General Medicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: We have degraded the journal to level o, based on an overall evaluation of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.7411 2.1708
2020 1 0.7778 1.5163
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.5 0.7071
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen "No data were used to support", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 140 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen i Data availability statement ("No data were used to support this study" eller "No data were used to support the findings of the study"). Alle artiklene er publisert i 2021-22 og i all hovedsak er de fra Kina.

Dette er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask gjennomgang av enkelte av de 140 artiklene viser nettopp dette.

Det viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.
Gjennom en omfattende undersøkelse, hvor litteratursøk på underlige og uvitenskapelige fraser ble gjennomført, ble en rekke tidsskrifter fra Hindawi identifisert som svært problematiske.
Basert på uforståelige formulering, og identiske fraser benyttet i flere forskjellige artikler, tyder undersøkelsene på at de er kunstig genererte. Det at slike artikler i det hele tatt blir publisert, viser helt klart at tidsskriftet mangler nødvendig kvalitetskontroll og at de opptrer svært uansvarlig.

Journal of Healthcare Engineering er et eksempel på en av disse tidsskriftene.

Vennligst se oversikt over involverte artikler her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YL5rMrZoUcp3rn1mP7B_X9QE08VPGXehhK-dlkFN_Iw/edit#gid=0

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet ikke lenger blir listet som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks