NO EN Login

Frontiers in Oncology

Bibliographic Information

International Title:

Frontiers in Oncology

e-ISSN:

2234-943X         Period: [2011 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/oncology

Publishing House:

Frontiers Media S.A.

ITAR Code:

1022392

NPI Scientific Field:

Oncology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Frontiers
42 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1 8.6938 15.6742
2022 1 7.4199 16.3498
2021 1 4.1193 8.9954
2020 1 2.9542 7.3798
2019 1 1.2787 2.4297
2018 1 0.8889 2.3904
2017 1 0.2692 1.007
2016 1 1.3894 3.1421
2015 1 2.1329 2.861
2014 1 1.5667 1.5667
2013 1 0.4167 0.4167
2012 1 0.83 0.83
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Frontiers in Oncology gir grunn til bekymring. 13 av 30 artikler (~43%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9LR0H1ZAt5unJW5hvijDGi2kXgBuM7N77fLb-XVYs8/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på hurtig identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Takk for kommentar.

Vi følger opp tidsskriftet på vedtaksmøtet for nivå 1 i juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks