NO EN Login

Journal of Environmental and Public Health

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Environmental and Public Health

p-ISSN:

1687-9805         Period: [2008 .. ]

e-ISSN:

1687-9813         Period: [2009 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jeph/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1019076

NPI Scientific Field:

Public, Environmental and Occupational Health

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 1 day ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 14.02.24: The journal will continue under discussion (level X) until the decision meeting 21.June, after request from the publishing committee for public, environmental and occupational health. Publication in the journal can still yield publication points.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.6667 0.6667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg har sammen med annen norsk medforfatter publisert i JEPH et par år tilbake i tid. Det var da minst to reviewere som jeg kan huske, som ga utfyllende kommentarer og forslag. Det var kommunikasjon med daværende redaktør og prosess for øvrig var normal.
I have had two article with original research on fall prevention exercise programs undergo a serious review process (2-3 reviewers with various comments on both method and conclusions) in this Journal in the past two years. I and my co-authors found the correspondence correct and timely.

Another colleague got her article refused by this Journal so total fabrication does not seem likely.

Karin Strömqvist Bååthe, Dalarna University, Sweden
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
Problematic paper screener har idenifisert 34 artikler for innhold av "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans. Dette er typiske tegn på at artiklene er fabrikerte:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3

I en analyse av innhold av frasen "No data were used to support this study", scorer dette tidsskriftet høyt. Her ble 15 artikler identifisert (se eksempel og oversikt nedenfor).

Tidsskriftet fremstår som ueriøst og jeg anbefaler at det listes i kategori X.

Eks. "No data were used to support this study":
https://downloads.hindawi.com/journals/jeph/2018/9013430.pdf

Totaloversikt (doi):
10.1155/2022/2514373
10.1155/2022/8657491
10.1155/2022/3792356
10.1155/2022/9577859
10.1155/2022/3127899
10.1155/2022/4280441
10.1155/2022/2495024
10.1155/2022/9554730
10.1155/2022/5162840
10.1155/2022/8973525
10.1155/2022/5871669
10.1155/2022/5117986
10.1155/2018/9013430
10.1155/2022/7162069
10.1155/2022/5942947
Problematic paper screener har detektert 34 artikler med problematisk innhold, bare i 2022.
Enkelte av artiklene inneholder såkalte "tortured phrases", dvs meniningsløst innhold, eller de siterer artikler som ikke har noe relevans ("Clayfeet"). Dette er klare indikasjoner på at artiklene er fabrikerte.

Det store omfanget og tydelige mangel på redaksjonell kvalitetskontroll er grunn til bekymring. Slike tidsskrifter kan vi ikke stole på.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks