NO EN Login

Journal of Food Processing and Preservation

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Food Processing and Preservation

p-ISSN:

0145-8892         Period: [1977 .. ]

e-ISSN:

1745-4549         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jfpp/

URL2:

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/journal/1[..]

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

Hindawi

ITAR Code:

10195

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley
66 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2023 X
2022 1 0.2857 0.6949
2021 1 0.1667 0.5307
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.25 0.25
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 205 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Stort sett alle artiklene er publisert i perioden 2021-22, og det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler, hvor denne frasen kan forsvares, men flertallet er orginalartikler.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Kina og Midtøsten har et stort problem med såkalte papirmøller, som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1111/jfpp.16724
10.1111/jfpp.14987
10.1111/jfpp.16043
10.1111/jfpp.15264
10.1111/jfpp.15308
10.1111/jfpp.15530
10.1111/jfpp.17001
10.1111/jfpp.16987
10.1111/jfpp.16963
10.1111/jfpp.16370
10.1111/jfpp.16383
10.1111/jfpp.17138
10.1111/jfpp.15241
10.1111/jfpp.16589
10.1111/jfpp.15839
10.1111/jfpp.16957
10.1111/jfpp.16269
10.1111/jfpp.15688
10.1111/jfpp.16254
10.1111/jfpp.16984
10.1111/jfpp.15151
10.1111/jfpp.16550
10.1111/jfpp.15200
10.1111/jfpp.15141
10.1111/jfpp.17091
10.1111/jfpp.16341
10.1111/jfpp.16161
10.1111/jfpp.15320

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks