NO EN Logg inn

Analytical Cellular Pathology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Analytical Cellular Pathology

p-ISSN:

2210-7177         Periode: [2010 .. ]

e-ISSN:

2210-7185         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
Storbritannia

URL:

https://www.hindawi.com/journals/acp/

Forgjengere:

Cellular Oncology

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1022436

NPI Fagfelt:

Generell medisin
Tilleggsopplysning: Alle bekymringsmeldinger tas opp på vedtaksmøtene med Det nasjonale publiseringsutvalget og med fagmiljøene. Bekymringer bør bygge på egne erfaringer med publiseringskanalen det gjelder, ekspertise i vedkommende fagfelt og kriteriene til nivå 1. Bekymringer som gjelder alle tidsskrift og/eller serier på et bestemt forlag, skal meldes direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget: publisering@uhr.no.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 1 dag siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, ble det bestemt at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.34 0.34
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Analytical Cellular Pathology gir grunn til bekymring. 21 av 30 artikler (70%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lv41cNulmjYMH5Tzk-v_I6ue3CA4X19-VlwAdYUC90c/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på rask identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og rask manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Takk for innspill.
Dette tidsskriftet ble revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 19.januar. Vedtaket ble at tidsskriftet beholder nivå 1.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet bærer preg av å være infiltrert av kinesiske artikkelmøller.
Stort sett alle artikler er fra kinesiske forskere i Kina, og har kararakteristiske trekk som indikerer at de er produkter av artikkelmøller (de har lik layout, diffuse Western immunoblot, underlige flow cytometriske dot plots og meningsløse datatilgjengelighetserklæringer.

Et søk på den meningsløse frasen "The data used to support the findings of this study are
included within the article." gir 40 treff på artikler publisert i dette tidsskriftet.
Takk for innspill. Vi vil vurdere tidsskriftet på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk