NO EN Logg inn

Earth Surface Processes and Landforms

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Earth Surface Processes and Landforms

p-ISSN:

0197-9337         Periode: [1981 .. ]

e-ISSN:

1096-9837         Periode: [1981 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10969837

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

8146

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 0.1429 0.9192
2021 1 0.1917 0.7953
2020 1 0.3333 0.7506
2019 1 0.4722 1.2435
2018 1 1.3667 3.9341
2017 1 1.7667 2.1121
2016 1 0.125 0.5814
2015 1 0.5 0.9192
2014 1 0.125 0.125
2013 1 0.5833 0.5833
2012 1 0.63 0.63
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.3 0.3
2009 1 0.83 0.83
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.5 0.5
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nå i 2019 har journalen følgende ranking:

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2018:15/50 (Geography, Physical); 37/196 (Geosciences, Multidisciplinary)

Innenfor Geosciences er journalen i 2018 ranket 37 av 196.

Fra Scopus er CiteScore rangeringen #32 av 629 innen Social Sciences - Geography, Planning and Development, den er #9 av 136 innen Earth and Planetary Sciences - Earth Surface Processes og #9 av 86 innen Earth and Planetary Sciences - miscellaneous.

Dette er også innefor de 25 % beste journalene.

Mvh

Nils R. Olsen
I agree with Nils proposal and very logical explanation on why ESPL should be a Level 2 journal. Not to mention the tradition that this journal has in its field.

Hilsen,
I.C. Nicu
Denne journalen har en Impact Factor på 3.697. Rankingen er som følger i henhold til ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 8/49 (Geography Physical); 22/188 (Geosciences Multidisciplinary) 8/49 er 16 % og 22/188 er 12 %. Journalen ligger derfor over 20 % innen fagfeltene fysisk geografi og geosciences. Jeg foreslår derfor at journalen flyttes fra nivå 1 til nivå 2. -- Nils R. Olsen

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk