NO EN Login

Biosensors & Bioelectronics

Bibliographic Information

International Title:

Biosensors & Bioelectronics

p-ISSN:

0956-5663         Period: [1990 .. ]

e-ISSN:

1873-4235         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands
United Kingdom

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/biosenso[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

7144

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level X until next decision meeting, to let us receive new feedback on the journal that we can use as part of the evaluation.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.1 0.5307
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.9762 1.5072
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.5 0.9192
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.1 0.1
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.75 0.75
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.99 0.99
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.75 0.75
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 73 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid fra et land, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.bios.2022.114664
10.1016/j.bios.2022.114611
10.1016/j.bios.2022.114719
10.1016/j.bios.2022.114632
10.1016/j.bios.2022.114653
10.1016/j.bios.2022.114637
10.1016/j.bios.2022.114516
10.1016/j.bios.2022.114765
10.1016/j.bios.2022.114683
10.1016/j.bios.2022.114514
10.1016/j.bios.2022.114931
10.1016/j.bios.2022.114894
10.1016/j.bios.2022.114885
10.1016/j.bios.2022.114889
10.1016/j.bios.2022.114656
10.1016/j.bios.2022.114505
10.1016/j.bios.2022.114992
10.1016/j.bios.2022.114974
10.1016/j.bios.2022.114602
10.1016/j.bios.2022.114549

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks