NO EN Logg inn

The FASEB Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

The FASEB Journal

p-ISSN:

0892-6638         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1530-6860         Periode: [1987 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/journal/[..]

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

237

NPI Fagfelt:

Biovitenskap
Tilleggsopplysning: Vi tar opp alle bekymringsmeldinger på vedtaksmøtene med Det nasjonale publiseringsutvalget og med fagmiljøene. Bekymringer bør bygge på egne erfaringer med publiseringskanalen det gjelder, ekspertise i vedkommende fagfelt og kriteriene til nivå 1. Bekymringer som gjelder alle tidsskrift og/eller serier på et bestemt forlag, skal meldes direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget: publisering@uhr.no.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
68 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley Gull
33 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nofima
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 2.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 2 1.675 6.2945
2021 2 1.8847 13.8348
2020 2 0.9688 8.4266
2019 2 1.7432 11.1783
2018 2 0.4048 3.8174
2017 2 0.5 4.0587
2016 2 0.225 2.2939
2015 2 1.1667 6.6332
2014 2 0.1111 0.3333
2013 2 0.4286 1.2858
2012 2 0.54 1.62
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.84 2.52
2009 2 0.42 1.26
2008 1 1.85 1.85
2007 1 0.25 0.25
2006 1 0.62 0.62
2005 1 0.33 0.33
2004 1 1.65 1.65
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg vet ikke hva som har skjedd med dette tidsskriftet, men de pøser nå ut artikler med helt åpenbare feil som skulle vært plukket opp under peer-reviewing. En rask gjennomgang av nylig publiserte artikler viser et stort omfang av artikler med åpenbare feil i hvordan apoptosemålinger er gjennomført (apoptose er benyttet som et eksempel, fordi det er enkelt å identifisere åpenbare feil i flow cytometri dot plots). Disse problematiske artiklene er ofter fra Kina og har ofte meningsløse Data availability statements og Author contribution statements. Se eksempler fra nylige PubPeer-poster:

https://pubpeer.com/publications/53C642910BE70D27C0D7EA3FE6A63B
https://pubpeer.com/publications/BE6AB427BC1F6870466E03E5EF13BB
https://pubpeer.com/publications/6548DE6CD59D46A05D620AFFA4CE34
https://pubpeer.com/publications/957C219A4B1A1C2E8DBDDD435FC0D2
https://pubpeer.com/publications/5EF34FEE098B59D7FB3C8267645C64
https://pubpeer.com/publications/3477ABCE3F9E1AFEEB63EB44A76873
https://pubpeer.com/publications/153A85393B5008C672FCD1B050E84A
https://pubpeer.com/publications/7D7D1CEA07DF2C653E0C2E6C676413
https://pubpeer.com/publications/5CB170354DCFF3BA4D0AD1245381EE
https://pubpeer.com/publications/D7A43C39DDA5329334B283C6647C64
https://pubpeer.com/publications/8BE39938E28BF722144F43A4DB8A99
https://pubpeer.com/publications/C6AFDA982AAA45852AF0845E14A600
https://pubpeer.com/publications/0DA26247471BFAB7434233FBB042BE
https://pubpeer.com/publications/087F53234A0B8376D730BA02A93C49
https://pubpeer.com/publications/BA47CA3EE2CCEEEFA7888AF015ADC9

Videre er det svært bekymringsfullt at Wiley tilsynelatende akseperer manipulering av data i aksepterte manuskripter i sine tidsskrifter, inkludert FASEB J. I følge informasjon fra en forsker som responderte på en bekymringsmelding på PubPeer, analyserer Wiley Image Check Team alle aksepterte artikler, slik at duplisering og manipulering av Western immunoblott og fotografier kan rettes før publisering:

https://pubpeer.com/publications/5823354E6D6F151018C2D4D6302582
I en analyse av innhold av den uvanlig frasene "The data that support the findings of this study are available in the methods and/or supplementary material of this article.", under Data availability statement, ble det identifisert 93 artikler publisert i FASEB J. Alle artiklene er publisert i perioden 2022-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina (se liste over identifiserte artikler nederst).

Denne formulering er meningsløs og villedende, når det her er snakk om orginale artikler. Forfatterne visere ikke alle data i artikkelen. Man går ut i fra at flere eksperimenter er utført, og da må mer rådata være tilgjengelig enn det som er presentert i artiklene. Videre bryter disse uttalelsene med kravet om åpenhet, at data skal være tilgjengelig for andre.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

En gjennomgang av de siste volumene viser en overraskende stor andel av publikasjoner fra Kina (46-69% av orginalartikler er fra Kina). Videre publiseres det artikler i stort omfang som presenterer resultater og konklusjoner som er basert på åpenbare og systematiske feil i målemetodene. En gjenganger er feil i apoptosemålinger, hvor døde (nekrotiske celler) måles som apoptotiske. En erfaren forsker ville aldri funnet på å publisere noe slikt. Dette skulle uansett vært stanset av editor/peer-reviewere og aldri vært publisert.

Eks:
https://pubpeer.com/publications/8BE39938E28BF722144F43A4DB8A99
https://pubpeer.com/publications/C6AFDA982AAA45852AF0845E14A600
https://pubpeer.com/publications/740D407C7B10BBA647C18E2B32ACAF
https://pubpeer.com/publications/D17A2D72A2E0E38B6A23A85FC848D1
https://pubpeer.com/publications/8F802FAA3080A9BC0469BE1CB15E08
https://pubpeer.com/publications/27851738D6B25DFA47139C6F1932B4
https://pubpeer.com/publications/CA86786118D387A4650C37B6FEDA4A

Videre ser det ut som FASEB J godtar åpenbar manipulering av data. En artikkel ble nylig korrigert, hvor Western immunoblotting data var manipulert:

https://pubpeer.com/publications/3047BD7A42742A62F0FCEEFFC322F3

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig, og at datamanipulering ikke skal aksepteres.
202300862r
10.1096/fj.202201984r
10.1096/fj.202200669rr
10.1096/fj.202201862rr
10.1096/fj.202201212rr
10.1096/fj.202201344r
10.1096/fj.202101710rrrr
10.1096/fj.202201237r
10.1096/fj.202101218r
10.1096/fj.202300527r
10.1096/fj.202301128r
10.1096/fj.202201345r
10.1096/fj.202200251r
10.1096/fj.202200110rr
10.1096/fj.202101562rr
10.1096/fj.202200960r
10.1096/fj.202201598r
10.1096/fj.202200468rr
10.1096/fj.202002588rrr
10.1096/fj.202101011r
10.1096/fj.202100421rr
10.1096/fj.202301035r
10.1096/fj.202200785rr
10.1096/fj.202101914rr
10.1096/fj.202200875r
10.1096/fj.202202111rr
10.1096/fj.201901024rr
10.1096/fj.202101168rr
10.1096/fj.202201738r
10.1096/fj.202300291rr
10.1096/fj.202300873rr
10.1096/fj.202101817rr
10.1096/fj.202300295r
10.1096/fj.202201352rr
10.1096/fj.202200252

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk