NO EN Login

Cell Cycle

Bibliographic Information

International Title:

Cell Cycle

p-ISSN:

1538-4101         Period: [2002 .. ]

e-ISSN:

1551-4005         Period: [2002 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/kccy20

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

1000041

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Taylor & Francis
68 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Ansgar høyskole
Ansgar høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Statped
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: Tidsskriftet settes ned til nivå 0 da perioden på nivå X ikke har resultert i kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. NPU besluttet dermed å sette tidsskriftet ned til nivå 0.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1
2022 1 1.1028 2.5727
2021 1 0.0 0.0
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.1429 5.8018
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.8125 2.5584
2016 2 2.0833 7.3574
2015 2 3.2955 8.8036
2014 1 1.5417 1.5417
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.5 0.5
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.33 0.33
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Cell cycle fremstår som en kanal for massepublisering av artikler fra Kina.
En gjennomgang av artikler publisert i 2019-2020 viser en urovekkende stor
andel artikler som inneholder helt klare manipulering. Alle tegn tyder på at
de såkalte papirmøllene fra Kina står bak mange av artiklene som er publisert
i dette tidsskriftet.

Vi opplever at Taylor & Francis viser liten interesse i å følge opp bekymringsmeldinger.
Riktignok har de trukket en rekke falsifiserte artikler som vi har meldt fra om, men de bruker
alt for lang tid (gjerne to år) på å trekke helt åpenbare falsifiseringer.

Mange av de bekymringsmeldingene vi sendte i begynnelsen av 2020 er ennå ikke besvart og
artiklene siteres (av forskere fra Kina).

Her en noen eksempler på helt åpenbare falsifiseringer som ikke er fulgt opp:
https://pubpeer.com/publications/CA951238F4AC70A418AA19FFCCEABC
https://pubpeer.com/publications/E4F816110ACCEF8569450E4DA42A53
https://pubpeer.com/publications/9BD08A2CFEE39A69279E26FAF09CBC
https://pubpeer.com/publications/495734D439B5A0305CDD8687F12100
https://pubpeer.com/publications/650A996D15071EBA1A9E996D3035E5
https://pubpeer.com/publications/E8660288FC53BE853559D99ED62276
https://pubpeer.com/publications/BF17B9C1AF518BE38401E3B67C4422
https://pubpeer.com/publications/84B46BB4B7FC9CE03B54F622A82A29
https://pubpeer.com/publications/8F8EE348726CF79644EA4A21019D84
https://pubpeer.com/publications/7D2D822B2428D69E7434E02E6CD55C
https://pubpeer.com/publications/E5E3C323C1AEF7EFB436296881097B
https://pubpeer.com/publications/31B6F908529D26C0806CB115344791
https://pubpeer.com/publications/7353CDA6727E966390367AE2BED50C
https://pubpeer.com/publications/C08955ED47F824A37E7301B6D65C86
https://pubpeer.com/publications/19B92FEDF38942B24465A730710D34

Jeg anbefaler at Cell Cycle ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Er besluttet til Nivå 1
Er vedtatt flyttet i 2021
Foreslås flyttet ned fra nivå 2 til nivå 1: IF på 3.5 I dag , og har hatt en nedadgående trend de senere år. Rangert på laveste nivå i Danmark og Finland. SNIP 0.79

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks