NO EN Login

International Journal of Molecular Sciences

Bibliographic Information

International Title:

International Journal of Molecular Sciences

p-ISSN:

1661-6596         Period: [2000 .. 2005]

e-ISSN:

1422-0067         Period: [2000 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/ijms

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

2445

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 19.02.24: The journal is set under discussion (level X), based on concern of the journal's quality. Publications in the journal can still yield publication points.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 22.649 41.3042
2021 1 21.6567 39.7763
2020 1 20.9071 32.9777
2019 1 10.2458 19.4164
2018 1 13.8302 22.1565
2017 1 6.7 10.2845
2016 1 2.1175 4.2191
2015 1 5.3214 7.8732
2014 1 5.0739 5.0739
2013 1 1.1339 1.1339
2012 1 3.53 3.53
2011 1 1.05 1.05
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Maria Angeles Oviedo Garcia har identifisert en rekke tilfeller hvor peer-review-prosessen har vært tvilsom (se vedlagte oversikt). I disse eksemplene er det tydelig at peer-review-rapporter har blitt kopiert, forfattere ber om at deres artikler blir sitert og enkelte reviewrapporter er mistenkelig korte.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12vjN1aO5J8BbaFmkH_Xpq0ZLAuSikapu/edit#gid=1158171344
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 797 og 10801 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er riktignok oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Videre operer dette tidsskriftet med en uvanlig kort godkjennelsestid for manuskripter som sendes inn. Fra innsendelse til godkjenning er det ikke uvanlig med 14-30 dager, noe som er svært uvanlig og mistenkelig. Med det enorme antallet artikler kan jeg ikke forstå at det er mulig å vurdere og kvalitetssikre artiklene som pøses ut i dette tidsskriftet.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på artikler:
https://doi.org/10.3390/ijms23105656
https://doi.org/10.3390/ijms232314800
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil sammen med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget vurdere tidsskriftet på nytt på neste vedtaksmøte, 20.oktober.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Problematic Paper Screener har identifisert 25 artikler for innhold av meningsløst innhold ("tortured phrases") og/eller ikke-relevante referanser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av denne sort er et tegn på at artiklene er fabrikkerte, og skulle vært fanget opp av redaksjonen og peer-review.

Disse artiklene ble publisert i perioden 2019-2021, og rapportert i 2022. Så vidt jeg kan se så har ikke tidsskriftet tatt noe initiativ for å gjennomgå disse sakene.

Tidsskriftet har i 2023 ikke mindre enn 4216 spesialutgaver (opp fra 1163 i 2022). Dette er svært bekymringsfullt, og jeg vil oppfordre HK-dir til å gjennomgå dette tidsskriftet.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks