NO EN Logg inn

Environmental Science and Pollution Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Environmental Science and Pollution Research

p-ISSN:

0944-1344         Periode: [1994 .. ]

e-ISSN:

1614-7499         Periode: [1994 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/journal/11356

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

984

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet settes ned til null – ikke godkjent, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 5.9929 12.1332
2021 1 7.2917 14.878
2020 1 1.7699 5.2768
2019 1 0.7417 2.1382
2018 1 1.1681 3.7595
2017 1 3.6468 8.0455
2016 1 1.3135 2.9669
2015 1 1.3117 3.2982
2014 1 3.9113 3.9113
2013 1 2.5834 2.5834
2012 1 2.97 2.97
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.14 0.14
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Det er fint at dette tidsskriftet endelig nulles. Tidsskriftet publiserer helt åpenbare fabrikkerte data, som feks disse spektraene fra en publikasjon i 2022:

https://www.pubpeer.com/publications/AB6B5968B5EDFA9425CAA50348DADB#1

Tidsskriftet er også på den såkalte "Early warning journal list" (utarbeidet av kinesiske myndigheter) pga infiltrering av artikkelmøller, og manipulering av siteringer:
https://earlywarning.fenqubiao.com/#/en/early-warning-journal-list-2024

Problematic paper screener har identfisert et stort antall problematiske artikler som inneholder meningsløse fraser ("tortured phrases") og irrelevante siteringer ("Clayfeet"):
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "Data availability: Not applicable" og "All data generated or analyzed during this study are included in this article" scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 1747 og 203 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Stort sett alle disse artiklene er publisert i perioden 2021-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

En rask gjennomgang av enkelte numre av dette tidsskriftet, viser at det publiseres artikler som mangler relevans til tidsskriftets fokusområde.

Det poengteres at orginale forskningsartikler som det er mange eksempler på her, har mye data som ikke er vist i de publiserte artiklene (eg. eksperimenter gjennomføres vanligvis mist 3x, og rådata vises ofte ikke). Derfor blir begge utsagnene feil.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de systematisk med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1007/s11356-021-13930-6
10.1007/s11356-022-22776-5
10.1007/s11356-021-18416-z
10.1007/s11356-021-17434-1
10.1007/s11356-021-13736-6
10.1007/s11356-021-18422-1
10.1007/s11356-020-11026-1
10.1007/s11356-020-11394-8
10.1007/s11356-021-17943-z
10.1007/s11356-021-17166-2
10.1007/s11356-021-12534-4
10.1007/s11356-021-16260-9
10.1007/s11356-021-13258-1
10.1007/s11356-022-22086-w
10.1007/s11356-022-19665-2
10.1007/s11356-021-18167-x
10.1007/s11356-021-17552-w
10.1007/s11356-021-15725-1
10.1007/s11356-021-13408-5
Dette tidsskriftet mangler tydeligvis elementære redaksjonelle rutiner for å vurdere manuskripter.
De har publisert er rekke meniningsløse artikler som inneholder såkalte "tortured phrases". Dette er en velkjent teknikk for å unngå plagiarismedeteksjon, hvor useriøse aktører benytter programvare for å endre teksten.

En oversikt kan ses her:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:24:::NO:::

Jeg anbefaler å liste dette tidsskriftet i kategori X.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk