NO EN Logg inn

Molecular Therapy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Therapy

p-ISSN:

1525-0016         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1525-0024         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/molecula[..]

Forlag:

Academic Press

ITAR-kode:

11731

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi
Tilleggsopplysning: Vi tar opp alle bekymringsmeldinger på vedtaksmøtene med Det nasjonale publiseringsutvalget og med fagmiljøene. Bekymringer bør bygge på egne erfaringer med publiseringskanalen det gjelder, ekspertise i vedkommende fagfelt og kriteriene til nivå 1. Bekymringer som gjelder alle tidsskrift og/eller serier på et bestemt forlag, skal meldes direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget: publisering@uhr.no.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 0.3 0.6124
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0749 0.6735
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.4848 0.8832
2018 1 0.05 0.3606
2017 1 0.0909 0.392
2016 1 0.2077 0.8157
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0556 0.0556
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.19 0.57
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.54 1.62
2006 2 0.67 2.01
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.7 2.1
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg er bekymret for kvaliteten på dette tidsskriftet. Fra en analyse av 30 artikler, ble det identifisert alvorlige feil og/eller manipulering av data i 15 artikler. Artiklene ble valgt ved å gjennomføre søk på artikler som inneholdt nøkkelordet "apoptose", publisert i 2022. Deretter ble artiklene analysert suksessivt fra starten av trefflisten vha programmet ImageTwin (duplikasjoner) og manuelt (duplikasjoner, åpenbare feil i apoptosedata og andre åpenbare feil). Jeg vil påpeke at dette var en overfladisk undersøkelse hvor artiklene raskt ble undersøkt for åpenbare feil.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzggkJrht97XnKokYq1mKN4g8-bRrWRtjs0vhT-clIY/edit?usp=sharing

Jeg har også notert at tidsskriftet har godtatt rettelser av åpenbare falsifiseringer. Eks:
https://pubpeer.com/publications/84B827B634B56B145C17DBBC2B969B

Mitt inntrykk er at dette tidsskriftet, som så mange andre tidsskrifter, har blitt infilterte av artikkelmøller fra Kina.
Molecular Therapy har en impact factor på 7.009. En av de beste tidskriftene for å publisere arbeider innenfor genterapi og molekylær terapi. Den burde oppgraderes til nivå 2.
Vi takker for innspillet som fagkomiteen nå har diskutert. Andel tidsskrifter på nivå 2 på tidsskriftlisten for Farmasi, farmakologi og toksikologi er 20.2%. Det er derfor ikke anledning til å løfte flere tidsskrifter opp på nivå 2 uten å flytte noe ned. Fagkomiteen henstiller deg evt. å søke tidsskriftet overført fra listen til Farmasi, farmakologi og toksikologi til en bedre egnet liste (e.g. biomedisin).

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk