NO EN Login

Cluster Computing

Bibliographic Information

International Title:

Cluster Computing

p-ISSN:

1386-7857         Period: [1998 .. ]

e-ISSN:

1573-7543         Period: [2002 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://www.springer.com/journal/10586/

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

3397

NPI Scientific Field:

ICT

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Springer Nature
64 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level 1, after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.9 2.1455
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.3125 0.5976
2018 1 0.2 0.5814
2017 1 0.375 0.6547
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1389 0.1389
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Problematic paper screener har identifisert 50 artikler med problematisk innhold. Dette er artikler som innholder "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller som siterer artikler uten relevans.
Slikt innhold er en klar indikasjon på at artiklene er fabrikerte.

Oversikt over problematiske artikler:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::


Redaksjonen manglel tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen, når så mange artikler helt ukritisk publiseres. Man kan ikke stole på et slikt tidsskrift.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.
The journal "Cluster Computing" with ISSN 1386-7857 has been flagged for significant issues, including 50 articles with problematic content identified by a "Problematic paper screener." The problems include "tortured phrases" and quoting irrelevant articles, suggesting potential fabrication. As it is being ranked 1 in Denmark , 1 in Finland, and Q2 in SJR, the identified lack of quality control by the editors raises concerns about the journal's credibility. Consider evaluating the peer-review process, editorial oversight, publication ethics, impact factor, and relevance of published articles. Based on the identified issues and considering the high rankings, a recommendation has been made to downgrade the journal to level 1, pending specific criteria clarification. Next year further evaluation will be done for category x?

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks