NO EN Login

Computational & Mathematical Methods in Medicine

Bibliographic Information

International Title:

Computational & Mathematical Methods in Medicine

p-ISSN:

1748-670X         Period: [2006 .. ]

e-ISSN:

1748-6718         Period: [2006 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Egypt
United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/cmm/

URL2:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25777408

Continues:

Journal of Theoretical Medicine

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

Hindawi

ITAR Code:

1019577

NPI Scientific Field:

Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: We have downgraded the journal to level 0. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.254 0.9024
2021 1 0.1667 0.5307
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.3 0.7506
2018 1 0.4 0.8222
2017 1 1.525 2.8433
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.25 0.25
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av den uvanlige frasen "No data were used to support this study", ble det i dette tidsskriftet identifisert 157 artikler med denne frasen under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-23 og hovedvekten av artiklene stammer fra Kina.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler eller rene matematiske artikler, hvor den nevnte frasen kan forsvares, men et stort antall av de identifiserte artiklene er orginalartikler hvor data har blitt generert. Frasen er derfor direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

En rask gjennomgang av enkelte artikler gir inntrykk av svært lav kvalitet og det stilles spørsmål hvorfor flere av artiklene er publisert i dette tidsskriftet, da de ikke inneholder beregningsmessig eller matematiske modeller. Videre er det mange artikler som er publisert i spesialutgaver som er helt irrelevant for temaet.
Eks:
https://pubpeer.com/publications/A834D051038F5E65636C29B98A2380#1
https://pubpeer.com/publications/FB3D7BD27B4C9197B5CD1037D289BB#1
https://pubpeer.com/publications/AC907EE63F48B6501A746B244E6068#1
https://pubpeer.com/publications/45446CF6DD2AA315A944B4D51062BB#1
https://pubpeer.com/publications/21055E14331CB2BCFBFB4EF42958EC#1
https://pubpeer.com/publications/DBA4E1B7413F8AAE9150036BBFF159#1

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler etter frasesøk (doi):
10.1155/2022/8955322
10.1155/2022/1770810
10.1155/2022/7745873
10.1155/2022/2436322
10.1155/2022/9371406
10.1155/2022/1011768
10.1155/2022/8490473
10.1155/2022/8040656
10.1155/2020/9438248
10.1155/2022/2402567
10.1155/2022/5363754
10.1155/2022/2657994
10.1155/2022/9351921
10.1155/2022/6808648
10.1155/2022/9277847
10.1155/2022/8509626
10.1155/2022/4868569
10.1155/2022/8735363
10.1155/2022/9765884
10.1155/2022/2805645
10.1155/2022/7754931
10.1155/2022/8103198
Dette tidsskriftet ser ut til å mangle redaksjonell kontroll på hva de publiserer.
En rekke artikler er rapportert på PubPeer, hvor det viser seg at artiklene ikke har noe link til mattematisk beregning og derfor ingen tilknytning til tidsskriftets interessesfære.

Se eksempler her:
https://pubpeer.com/search?q=%22Computational+and+Mathematical+Methods+in+Medicine%22

I og med at alle forfatterne bak disse artiklene har tilknytning til Kina, ser det ut som dette er organisert.

Jeg anbefaler derfor å liste dette tidsskriftet i kategori X.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks