NO EN Login

Annals of Translational Medicine

Bibliographic Information

International Title:

Annals of Translational Medicine

p-ISSN:

2305-5839         Period: [2013 .. ]

e-ISSN:

2305-5847         Period: [2013 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Hong Kong

URL:

https://atm.amegroups.com/

Publisher:

AME Publishing Company

ITAR Code:

1026566

NPI Scientific Field:

General Medicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 19.02.24: The journal is set under discussion (level X), based on concern of the journal's quality. Publications in the journal can still yield publication points.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.2222 0.6245
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.4 1.2314
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet har lenge vært infiltrert av artikkelmøller som fabrikkerer artikler. Her er en oversikt over problematisk artikler som er identifisert. I denne oversiktet er Annals of Translational Medicine representert med 30 artikler.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10eTF8qVGUXzQNAbhqHgKU9dVxUPMXDsyRpx9BBvXKHc/edit#gid=0

Eksemplene er hentet fra 2020, men en gjennomgang av de seneste utgavene tyder på at tidsskriftet ikke viser interesse eller har tilstrekkelig kvalitetskontroll for å stanse det som er åpenbare problematiske forhold, f.eks. diffuse Western immunblott (en gjenganger fra artikkemøllene).
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil innhente vurdering fra fagfeltets komité før vi ev. gjør noe med tidsskriftets nivå.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med en rekke andre tidsskrifter.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

En rask gjennomgang av enkelte utgaver viser at tidsskriftet godtar at data i orginalartikler ikke deles (Data availability statements er separate dokumenter, og mer tidskrevende å kategorisere).

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks