NO EN Logg inn

Cell Cycle

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cell Cycle

p-ISSN:

1538-4101         Periode: [2002 .. ]

e-ISSN:

1551-4005         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/kccy20

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1000041

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NLA Høgskolen
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: Tidsskriftet settes ned til nivå 0 da perioden på nivå X ikke har resultert i kommentarer eller engasjement fra fagmiljøet. NPU besluttet dermed å sette tidsskriftet ned til nivå 0.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 1
2022 1 1.1028 2.5727
2021 1 0.0 0.0
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.1429 5.8018
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.8125 2.5584
2016 2 2.0833 7.3574
2015 2 3.2955 8.8036
2014 1 1.5417 1.5417
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.5 0.5
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.33 0.33
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Cell cycle fremstår som en kanal for massepublisering av artikler fra Kina.
En gjennomgang av artikler publisert i 2019-2020 viser en urovekkende stor
andel artikler som inneholder helt klare manipulering. Alle tegn tyder på at
de såkalte papirmøllene fra Kina står bak mange av artiklene som er publisert
i dette tidsskriftet.

Vi opplever at Taylor & Francis viser liten interesse i å følge opp bekymringsmeldinger.
Riktignok har de trukket en rekke falsifiserte artikler som vi har meldt fra om, men de bruker
alt for lang tid (gjerne to år) på å trekke helt åpenbare falsifiseringer.

Mange av de bekymringsmeldingene vi sendte i begynnelsen av 2020 er ennå ikke besvart og
artiklene siteres (av forskere fra Kina).

Her en noen eksempler på helt åpenbare falsifiseringer som ikke er fulgt opp:
https://pubpeer.com/publications/CA951238F4AC70A418AA19FFCCEABC
https://pubpeer.com/publications/E4F816110ACCEF8569450E4DA42A53
https://pubpeer.com/publications/9BD08A2CFEE39A69279E26FAF09CBC
https://pubpeer.com/publications/495734D439B5A0305CDD8687F12100
https://pubpeer.com/publications/650A996D15071EBA1A9E996D3035E5
https://pubpeer.com/publications/E8660288FC53BE853559D99ED62276
https://pubpeer.com/publications/BF17B9C1AF518BE38401E3B67C4422
https://pubpeer.com/publications/84B46BB4B7FC9CE03B54F622A82A29
https://pubpeer.com/publications/8F8EE348726CF79644EA4A21019D84
https://pubpeer.com/publications/7D2D822B2428D69E7434E02E6CD55C
https://pubpeer.com/publications/E5E3C323C1AEF7EFB436296881097B
https://pubpeer.com/publications/31B6F908529D26C0806CB115344791
https://pubpeer.com/publications/7353CDA6727E966390367AE2BED50C
https://pubpeer.com/publications/C08955ED47F824A37E7301B6D65C86
https://pubpeer.com/publications/19B92FEDF38942B24465A730710D34

Jeg anbefaler at Cell Cycle ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Er besluttet til Nivå 1
Er vedtatt flyttet i 2021
Foreslås flyttet ned fra nivå 2 til nivå 1: IF på 3.5 I dag , og har hatt en nedadgående trend de senere år. Rangert på laveste nivå i Danmark og Finland. SNIP 0.79

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk