NO EN Login

Wireless Communications & Mobile Computing

Bibliographic Information

International Title:

Wireless Communications & Mobile Computing

p-ISSN:

1530-8669         Period: [2001 .. ]

e-ISSN:

1530-8677         Period: [2001 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/wcmc/

URL2:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15308677

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

Hindawi

ITAR Code:

13744

NPI Scientific Field:

ICT

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have set the journal under discussion (level X), after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.8651 3.2508
2021 1 2.1667 3.4047
2020 1 0.3095 1.0221
2019 1 0.5 0.9192
2018 1 2.8 5.5447
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.125 0.125
2012 1 0.5 0.5
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.57 0.57
2009 1 0.13 0.13
2008 1 1.667 1.667
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I have submitted a manuscript to this journal, and it has gone through two rounds of review within more than a year. I will be really surprised if the journal will be degraded to level 0.
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
Hindawi publishers quality control is poor and it has led to Retraction watch list 3364 retrated papers by this publisher http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx#?pub%3dhindawi. We recommend to move this journal to level X. Malaysian education ministry has also flagged concerned about publishers Hindawi, MDPi, Frontiers - https://cen.acs.org/policy/publishing/Malaysia-wont-pay-researchers-publish/101/i35.
Its also has lowest ranking in Denmark and Finland.
Et tidsskrift og et forlag som kan presentere å publisere denne artikkelen ( https://downloads.hindawi.com/journals/wcmc/2022/8121193.pdf ), bør sanksjoneres.
Sisteforfatter Clermont Ferrand jobber på en ungdomskole i Burundi og finnes sannsynligvis ikke. Derimot eksisterer det en fransk by med samme navn.

Skolelitteraturen, som samfunnet benytter som et fundament for videre utvikling, blir nå raskt infiltrert av søppelartikler, som denne. Forlag, som Hindawi (nå en del av Wiley), massepubliserer nå feilinformasjon som skaper forvirring og bidrar til å ødelegge vitenskapelig fremgang. Dette er kynisk profittdrevet feilinformasjon. Hvordan kan det forsvares at offentlige midler brukes for å støtte denne ødeleggende virksomheten?
Gjennom en omfattende undersøkelse, hvor litteratursøk på underlige og uvitenskapelige fraser ble gjennomført, ble en rekke tidsskrifter fra Hindawi identifisert som svært problematiske.
Basert på uforståelige formulering, og identiske fraser benyttet i flere forskjellige artikler, tyder undersøkelsene på at de er kunstig genererte. Det er en rekke eksempler på at referanser ikke har noe link til teksten forøvring. Det at slike artikler i det hele tatt blir publisert, viser helt klart at tidsskriftet mangler nødvendig kvalitetskontroll og at de opptrer svært uansvarlig.

Wireless Communications & Mobile Computing er et eksempel på en av disse tidsskriftene.

Vennligst se oversikt over involverte artikler her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YL5rMrZoUcp3rn1mP7B_X9QE08VPGXehhK-dlkFN_Iw/edit#gid=0

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet ikke lenger blir listet som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks