NO EN Login

Science Advances

Bibliographic Information

International Title:

Science Advances

e-ISSN:

2375-2548         Period: [2015 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

http://advances.sciencemag.org/

Publisher:

American Association for the Advancement of Science

ITAR Code:

1026144

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 2
2024 2
2023 2
2022 1 4.8312 11.3499
2021 1 4.2618 12.6311
2020 1 3.9667 10.6392
2019 1 2.8073 7.6077
2018 1 1.3881 4.5516
2017 1 3.9955 8.583
2016 1 0.5 0.9192
2015 0 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I believe that Science Advances is a high quality journal that definitely qualifies for Scientific Level 2, considering quality of published paper, the editorial process, the editorial board and its current impact in science.
Kommentar på vegne av Christopher Dirdal, SINTEF

Jeg ser at to vanlige tidskrifter for optikere JOSA B (impact factor 2.18) og Optics Express (3.67) er på nivå 2, mens en av de aller gjeveste for optikere Science Advances (impact factor 13) er på nivå 1. Vi har nylig fått innvilget en publikasjon i Science advances, og syns det er unaturlig at den er rangert lavere enn JOSA B og Optics Express. Dette er kanskje et innspill du kan ta med videre, hvis relevant.

Takk for hjelpen,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christopher Dirdal
Researcher PhD,
Microsystems and Nanotechnology, SINTEF DIGITAL
Mobile: (+47) 930 25 739
www.sintef.no
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagt inn som faglig kommentar på vegne av Ketil Hindar

Hei,

Kollegaene mine og jeg tenker på å sende inn et arbeid til Science Advances.
For ordens skyld ville jeg sjekke jeg status for journalen på NSD sin liste over godkjente publiseringskanaler, og der fant jeg den under «Tverrfaglig teknologi» og med Nivå 1.

Jeg undres over to forhold:
1. «Tverrfaglig teknologi» er et mystisk nøkkelord for en journal som er en datter-journal til Science, som er hovedjournalen til AAAS. Når man sender inn til Science og de finner det interessant men ikke vil publisere det selv, blir man gjerne henvist dit. «Tverrfaglig naturvitenskap» bør derfor være et bedre nøkkelord. Det er også mye moderne «Biologi» der, om man vil bruke et snevrere begrep.

2. Nivå 1 er en dårlig beskrivelse av kvaliteten i – og interessen for – artikler i Science Advances. Den har etter hvert fått en meget høy ‘impact factor’ (siteringsindeks 25,2) og mange av de beste forskerne jeg kjenner, sender sine arbeider dit. Jeg ser også at Finland har rangert journalen som Nivå 3 i sitt system.

Jeg tok dette opp med professor Odd Arne Rognli som leder komitéen som vurderer tidsskrifter i Biologi, og han foreslo at jeg skulle kontakte deg direkte.

Jeg setter professorene Nils Chr. Stenseth og Dag O. Hessen på kopi (uten å ha diskutert dette med dem), i tilfelle du vil ha en ‘second opinion’ før du eventuelt tar mitt innspill opp i komitéene.
På forhånd takk!

Vennlig hilsen

Kjetil Hindar
____________________________________________
Kjetil Hindar
Seniorforsker, dr. philos.

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Postadresse: 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim
73 80 14 00 • 934 66 746 • www.nina.no

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks