NO EN Logg inn

Journal of Molecular Liquids

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Molecular Liquids

p-ISSN:

0167-7322         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

1873-3166         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forgjengere:

Advances in Molecular Relaxation and Interaction Processes

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

10504

NPI Fagfelt:

Fysikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet beholder nivå 1, etter råd fra publiseringskommiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 2.8032 6.7014
2021 1 3.6167 5.5714
2020 1 3.5556 4.3634
2019 1 1.8333 2.5922
2018 1 2.625 3.9844
2017 1 1.0 1.5252
2016 1 1.0 1.0
2015 1 2.1667 2.5307
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.25 0.25
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.33 1.33
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Eksempler på artikler som inneholder frasen "No data was used for the research described in the article (doi):

10.1016/j.molliq.2022.120391
10.1016/j.molliq.2022.119877
10.1016/j.molliq.2022.120748
10.1016/j.molliq.2022.120853
10.1016/j.molliq.2022.119925
10.1016/j.molliq.2022.119834
10.1016/j.molliq.2022.120393
10.1016/j.molliq.2022.119954
10.1016/j.molliq.2022.119922
10.1016/j.molliq.2022.120060
10.1016/j.molliq.2022.120178
10.1016/j.molliq.2022.120559
10.1016/j.molliq.2022.120441
10.1016/j.molliq.2022.120255
10.1016/j.molliq.2022.120103
10.1016/j.molliq.2022.119951
10.1016/j.molliq.2022.120084
10.1016/j.molliq.2022.119983
10.1016/j.molliq.2022.120392
10.1016/j.molliq.2022.120619
10.1016/j.molliq.2022.120304
10.1016/j.molliq.2022.120598
10.1016/j.molliq.2022.120885
10.1016/j.molliq.2022.120335
10.1016/j.molliq.2022.120125
10.1016/j.molliq.2022.120734
10.1016/j.molliq.2022.119941
10.1016/j.molliq.2022.119917
10.1016/j.molliq.2022.120818
10.1016/j.molliq.2022.120683
10.1016/j.molliq.2022.120120
10.1016/j.molliq.2022.120705
10.1016/j.molliq.2022.120632
10.1016/j.molliq.2022.120494
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 167 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina, India og Midtøsten.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Det viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk