NO EN Logg inn

International Journal of Molecular Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Molecular Sciences

p-ISSN:

1661-6596         Periode: [2000 .. 2005]

e-ISSN:

1422-0067         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/ijms

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

2445

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 22.649 41.3042
2021 1 21.6567 39.7763
2020 1 20.9071 32.9777
2019 1 10.2458 19.4164
2018 1 13.8302 22.1565
2017 1 6.7 10.2845
2016 1 2.1175 4.2191
2015 1 5.3214 7.8732
2014 1 5.0739 5.0739
2013 1 1.1339 1.1339
2012 1 3.53 3.53
2011 1 1.05 1.05
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Maria Angeles Oviedo Garcia har identifisert en rekke tilfeller hvor peer-review-prosessen har vært tvilsom (se vedlagte oversikt). I disse eksemplene er det tydelig at peer-review-rapporter har blitt kopiert, forfattere ber om at deres artikler blir sitert og enkelte reviewrapporter er mistenkelig korte.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12vjN1aO5J8BbaFmkH_Xpq0ZLAuSikapu/edit#gid=1158171344
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 797 og 10801 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er riktignok oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Videre operer dette tidsskriftet med en uvanlig kort godkjennelsestid for manuskripter som sendes inn. Fra innsendelse til godkjenning er det ikke uvanlig med 14-30 dager, noe som er svært uvanlig og mistenkelig. Med det enorme antallet artikler kan jeg ikke forstå at det er mulig å vurdere og kvalitetssikre artiklene som pøses ut i dette tidsskriftet.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på artikler:
https://doi.org/10.3390/ijms23105656
https://doi.org/10.3390/ijms232314800
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil sammen med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget vurdere tidsskriftet på nytt på neste vedtaksmøte, 20.oktober.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Problematic Paper Screener har identifisert 25 artikler for innhold av meningsløst innhold ("tortured phrases") og/eller ikke-relevante referanser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av denne sort er et tegn på at artiklene er fabrikkerte, og skulle vært fanget opp av redaksjonen og peer-review.

Disse artiklene ble publisert i perioden 2019-2021, og rapportert i 2022. Så vidt jeg kan se så har ikke tidsskriftet tatt noe initiativ for å gjennomgå disse sakene.

Tidsskriftet har i 2023 ikke mindre enn 4216 spesialutgaver (opp fra 1163 i 2022). Dette er svært bekymringsfullt, og jeg vil oppfordre HK-dir til å gjennomgå dette tidsskriftet.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk