NO EN Login

Coatings

Bibliographic Information

International Title:

Coatings

e-ISSN:

2079-6412         Period: [2011 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.mdpi.com/journal/coatings

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1029781

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have set the journal under discussion (level X), after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.6111 1.6752
2021 1 2.2 3.6002
2020 1 1.2917 2.6373
2019 1 2.8 3.1628
2018 1 0.4286 0.6547
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet har en mildt sagt tvilsom redaksjonell policy, hvor massesitering av redaktørens publikasjoner praktiserers. Se eksempel fra en 2021-publikasjon her:

https://pubpeer.com/publications/2DC857D13850325691D67DA58C59C7

Legg også merke til den uvanlig korte prosesseringstiden fra mottak av manuskript til aksept, som ser ut til å være vanlig for mange MDPI-tidsskrift.

Videre inneholder dette tidsskriftet uvanlige og uvitenskapelige fraser.

I en analyse av innhold av frasene “Data availability statement: Not applicable” og “Data sharing is not applicable to this article”, scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 139 artikler og 57 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2022.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene i orginalartikler er høyst mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.3390/coatings11070844
10.3390/coatings11070812
10.3390/coatings11060672
10.3390/coatings11020188
10.3390/coatings11040371
10.3390/coatings11060714
10.3390/coatings11060650
10.3390/coatings11070779
10.3390/coatings11060626
10.3390/coatings11010035
10.3390/coatings11070761
10.3390/coatings11060734
10.3390/coatings11050606
10.3390/coatings11050492
10.3390/coatings11020132
10.3390/coatings11050511
10.3390/coatings11050552
10.3390/coatings11040397
10.3390/coatings11070818
10.3390/coatings11030355
10.3390/coatings11070796
10.3390/coatings11070753
10.3390/coatings11070807
10.3390/coatings11050527
10.3390/coatings11020239
10.3390/coatings11050607
10.3390/coatings11060635

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks