NO EN Login

Environmental Science and Pollution Research

Bibliographic Information

International Title:

Environmental Science and Pollution Research

p-ISSN:

0944-1344         Period: [1994 .. ]

e-ISSN:

1614-7499         Period: [1994 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Germany

URL:

https://www.springer.com/journal/11356

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

984

NPI Scientific Field:

Geosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 2 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Springer Nature
64 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: We have downgraded the journal to level 0 – not approved. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 5.9929 12.1332
2021 1 7.2917 14.878
2020 1 1.7699 5.2768
2019 1 0.7417 2.1382
2018 1 1.1681 3.7595
2017 1 3.6468 8.0455
2016 1 1.3135 2.9669
2015 1 1.3117 3.2982
2014 1 3.9113 3.9113
2013 1 2.5834 2.5834
2012 1 2.97 2.97
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.14 0.14
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "Data availability: Not applicable" og "All data generated or analyzed during this study are included in this article" scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 1747 og 203 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Stort sett alle disse artiklene er publisert i perioden 2021-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

En rask gjennomgang av enkelte numre av dette tidsskriftet, viser at det publiseres artikler som mangler relevans til tidsskriftets fokusområde.

Det poengteres at orginale forskningsartikler som det er mange eksempler på her, har mye data som ikke er vist i de publiserte artiklene (eg. eksperimenter gjennomføres vanligvis mist 3x, og rådata vises ofte ikke). Derfor blir begge utsagnene feil.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de systematisk med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1007/s11356-021-13930-6
10.1007/s11356-022-22776-5
10.1007/s11356-021-18416-z
10.1007/s11356-021-17434-1
10.1007/s11356-021-13736-6
10.1007/s11356-021-18422-1
10.1007/s11356-020-11026-1
10.1007/s11356-020-11394-8
10.1007/s11356-021-17943-z
10.1007/s11356-021-17166-2
10.1007/s11356-021-12534-4
10.1007/s11356-021-16260-9
10.1007/s11356-021-13258-1
10.1007/s11356-022-22086-w
10.1007/s11356-022-19665-2
10.1007/s11356-021-18167-x
10.1007/s11356-021-17552-w
10.1007/s11356-021-15725-1
10.1007/s11356-021-13408-5
Dette tidsskriftet mangler tydeligvis elementære redaksjonelle rutiner for å vurdere manuskripter.
De har publisert er rekke meniningsløse artikler som inneholder såkalte "tortured phrases". Dette er en velkjent teknikk for å unngå plagiarismedeteksjon, hvor useriøse aktører benytter programvare for å endre teksten.

En oversikt kan ses her:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:24:::NO:::

Jeg anbefaler å liste dette tidsskriftet i kategori X.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks