NO EN Logg inn

Sensors

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sensors

e-ISSN:

1424-8220         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/sensors

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

2462

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes til under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 26.301 42.2604
2022 1 20.8259 39.4933
2021 1 35.0544 58.3381
2020 1 19.4972 31.2889
2019 1 17.2062 24.5749
2018 1 12.3018 19.0215
2017 1 6.925 9.4707
2016 1 1.1167 2.642
2015 1 2.75 3.0614
2014 1 2.4679 2.4679
2013 1 2.2 2.2
2012 1 1.73 1.73
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.0 1.0
2009 1 1.34 1.34
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.25 0.25
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg varslet MDPI i januar om flere artikler som inneholdt til dels eklatant bullshit -- gale definisjoner, ulogiske slutninger og irrelevante referanser. MDPI ga raskt svar, og lovet å følge opp. Det gjorde også Electronics, det andre tidsskriftet (skjønt det er uklart om de faktisk har gjort det).

Sensors, som sto for flertallet av artiklene, har derimot ikke gikk noen respons, og heller ikke fulgt opp på noen annen måte.
I dette tidsskrfitet praktiseres det tvilsom fagfellevurdering, hvor fagfeller benytter samme templat i deres vurdering av en rekke forskjellige manuskripter.

Professor MA Oveido-Garcia har gjennomført en undersøkelse av fagfellevurdering i flere MDPI-tidsskrifter, hvor Sensors var inkludert.

Eks:
En fagfelle benyttet samme templat i 15 fagfellevurderinger, hvorav 7 var i Sensors. Videre anbefalte han i alle fagfellevurderingene å inkludere en ny referanse til artikler hvor han er medforfatter.

Dette er useriøst og viser hvor lite kvalitetskontroll de har i dette tidsskriftet.

For mer detaljer, vennligst se:
https://twitter.com/maoviedogarcia/status/1786650948925808997
I en analyse av innhold av den uvanlige frasen "Data sharing is not applicable to this article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 351 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. De fleste artiklene er publisert i perioden 2021-23.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen i orignalartikler hvor det presenteres genererte data, er høyst uvanlig og mistenkelig, og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stort problem med såkalte artikkelmøller som genererer falske artikler i stort omfang.

Problematic Paper Screener (PPS) har videre identifisert 21 artikler som inneholder såkalte "tortured phrases" (uforståelig innhold) eller "clayfeet" (siteringer uten relevans). Disse er stort sett fra perioden 2021-22. Slikt innhold bør stanses av redaksjonen/peer-reviewere. Link til PPS:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Det er også verdt å merke seg at mange av de artiklene som ble identifisert, har en uvanlig kort prosseseringstid fra innsending til akseptering av manuskript (én måned og kortere).

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/s21041042
10.3390/s21020380
10.3390/s23052850
10.3390/s21010239
10.3390/s23041781
10.3390/s21020349
10.3390/s21217013
10.3390/s22166081
10.3390/s23010259
10.3390/s21010094
10.3390/s21062161
10.3390/s23020781
10.3390/s22062357
10.3390/s21175894
10.3390/s21041095
10.3390/s21051840
10.3390/s21051731
10.3390/s23020648
10.3390/s21041415
10.3390/s21010096
10.3390/s22249660
10.3390/s22041663
10.3390/s21010075
10.3390/s22093357
10.3390/s22082914
10.3390/s21093300
10.3390/s21020422
10.3390/s21041311
10.3390/s21010226
10.3390/s23020619
10.3390/s21144870
10.3390/s21030800
10.3390/s21093133
10.3390/s21041240
Dear NSD,
This Sensor Journal has an impact factor greater than 3 ( all mot 3.5) and excellent and it indexed in well-known databases. Compare with many other journals in level to this one has a good impact and with high quality reviewing process, So I think this journal should be lifted to level 2.
This journal impact factor has increased and scope coverage is quite broad. Further it is 20 years old journal continuously being published from 2001 onward. Therefore this journal should be upgraded to level 2. In recent journal citation reports it is in top Q1 for INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION while at Q2 for ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC. Please see data from Web of Science.

SENSORS
Open access indicator image
Hide journal information
Impact Factor
3.275 3.427
2019 5 year
JCR® Category Rank in Category Quartile in Category
CHEMISTRY, ANALYTICAL 22 of 86 Q2
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 77 of 266 Q2
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 15 of 64 Q1

Data from the 2019 edition of Journal Citation Reports

Publisher
MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND

ISSN: eISSN: 1424-8220

Research Domain
Chemistry
Engineering
Instruments & Instrumentation
Publiseringskomiteen for Elektronikk og Kybernetikk har vurdert innkomne forslag også for 2018. Ønsket om nominering av Sensors til nivå 2 gjentas også i år, fra samme
person som sist. Ingen av komiteemedlemmene er, etter diskusjoner, av den oppfatning at Sensors bør opp på nivå 2. Sensros beholdes på nivå 1.
Journalen bør oppgraderes til Nivå 2 pga høy Impact Factor (over 2.5) , samt flere norske artikler, se http://www.mdpi.com/journal/sensors
Impact Factor: 2.677 (2016) ; 5-Year Impact Factor: 2.964 (2016)
Etter inspill fra Jim Tørresen har publiseringskomiteen for Elektronikk & Kybernetikk (G. Hovland, P. Hafliger, L. Imsland, S. Aunet) vurdert denne kanalen. Forlaget (MDPI) er kontroversielt, og har blitt hevdet å stå for "predatory open access publishing". Publiseringskomiteen har for sitt vedkommende konkludert med (av flere årsaker) at "Sensors" ikke bør nomineres til nivå 2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk