NO EN Logg inn

Brain Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Brain Sciences

e-ISSN:

2076-3425         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/brainsci/

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1020610

NPI Fagfelt:

Nevrologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 4.4891 9.5149
2022 1 7.0843 13.4837
2021 1 4.9417 9.1298
2020 1 0.5667 1.7731
2019 1 1.5455 2.2945
2018 1 0.5 0.9192
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
En gjennomgang av de siste publiserte artiklene i dette tidsskriftet, gir grunn til bekymring.
For det første er peer-review tiden uvanlig kort. Jeg kan ikke forstå at det er mulig at et manuskript kan aksepteres i løpet av en måned, og det i juli. Innsending, finne reviewere, peer-review, revisjon og ny gjennomgang. Alt dette på en månede eller kortere. Det er ikke troverdig.

En rask titt på enkelte av de nylig publiserte arbeidene, gir enda større grunn til bekymring.
De første tabellene som presenteres viser pasientinformasjon. Her er det statistiske umuligheter (p verdier er flere steder 0.000 hvor to pasientgrupper er sammenliknet) og pasientantallet i ulike inndelinger (kjønn etc) stemmer ikke overens med det totale pasientantallet. Videre er det presentert tall for f.eks alkoholkonsum som med SD viser negative verdier for hele pasientgruppen.
Eksakte verdier for SD (ned til tredje desimal) gjentas. Oppgitte verdier for kranievolum er 1000x større enn normalt etc. Dvs. helt åpenbare feil som vitner om manglende peer-review og mistanke om fabrikkering av data.
Eksempler:
https://doi.org/10.3390/brainsci13081174
https://doi.org/10.3390/brainsci13081164
Hei,

Takk for mer informasjon.

Vi ønsket å diskutere dette tidsskriftet med fagutvalget for nevrologi, og avventer foreløpig tilbakemelding fra utvalget.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "Data availability statement: Not applicable" og "Data sharing is not applicable to this article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 473 og 39 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Stort sett alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Det tas forbehold om at en del av artiklene er oversiktsartikler, hvor disse frasene kan forklares, men mange av de er orignal artikler hvor det er generert data.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Videre er det bekymringsfullt at tidsskriftet ikke har rutiner for å unngå at trukkede artikler blir sitert.
Eks:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9140162/pdf/brainsci-12-00672.pdf

Her siteres to arbeider som ble trukket for mange år siden (ref. 80, 81).

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/brainsci11020137
10.3390/brainsci11050542
10.3390/brainsci12060770
10.3390/brainsci12121605
10.3390/brainsci12111558
10.3390/brainsci12040499
10.3390/brainsci12111542
10.3390/brainsci12050553
10.3390/brainsci11121604
10.3390/brainsci12060705

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk