NO EN Logg inn

Symmetry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Symmetry

e-ISSN:

2073-8994         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/symmetry

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1022300

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 15.02.24: Etter ny vurdering, settes tidsskriftet ned til null - ikke godkjent.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1 1.825 2.7072
2022 1 1.9679 3.9925
2021 1 1.775 4.1138
2020 1 5.5 5.9192
2019 1 0.1667 0.5307
2018 1 0.75 1.6892
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.6667 2.0614
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Symmetry og flere MDPI journaler har en rekke special issues med gjeste redaktører som er spesialister i special issue fagområdet. At det kan finnes noen få rottene epler blant disse kan ikke utelukkes og de bør naturligvis avdekkes og kastes ut. Men det blir feil å dømme en hel journal og platform basert på noen få uredelige mennesker.

Jeg har sendt flere papers jeg mener var gode til symmetry, fikk de avslått av redaktør eller etter grundig peer review.

I tidsskriftet Universe som også er en MDPI journal har jeg fått forkastet 8 av 10 papers jeg har sendt inn, jeg mener alle var av god kvalitet. De har typisk minst 3 reviewers, så etter min mening meget grundig peer review.

Peer review har derimot aldri vært og vil aldri være noen garanti for kvalitet. Det er bra å ha siden det øker sannsynligheten for kvalitet, men selv søppel slepper fra tid til annen gjennom selv de beste nivå 2 journaler. Den eneste virkelig gode peer review er Tiden, at mange forskere over tid får gått gjennom forskingen man har publisert. Er det elendig blir det da enten ignorert eller slaktet over tid.

Det finnes også en rekke helt elendig papers i selv nivå 2 tidsskrifter. Jeg var selv med på å slakte ett slikt paper i medisin der statistikken de hadde basert seg på var ren misbruk av statistikk og helt elendig. Vi og en rekke andre forsker grupper fikk vår kritikk publisert i samme nivå 2 tidsskrift. Paperet ble derimot ikke trukket på tross av dette. Og ja det kan jo være greit nok da forskere lett finne de publiserte kritikerne også. At det ikke trekkes og blir stående avkledd med masse kritikk kan gi enn større prestisjenederlag enn at papers trekkes.

Enkelte har nok alt for høye formeninger om at peer review nærmest skal være garanti for kvalitet.

Snusk og juks må det derimot slås hardt ned på, men der man har stadig nye gjeste editorer vil man nok fra tid til annen ha noen rottene epler.
En gjesteredaktør for en spesialutgave for "E-learning and Economics" selger forfatterskap helt åpenlyst:

https://twitter.com/nickwizzo/status/1632100990798241792

Han heter Roman Tsarev, fra Russland, og har et mildt sagt dårlig rykte:
https://dissernet.org/expertise/TsarevRJu2003

Jeg vil anbefale HK-dir å intensivere degradering av MDPI-tidsskrifter. I dette tilfellet snakker vi om systematisk feilinformasjon og svindel drevet fra Russland.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no



Personvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk