NO EN Logg inn

Foods

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Foods

e-ISSN:

2304-8158         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/foods

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1023623

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet fortsetter på nivå X til neste vedtaksmøte, så vi kan fange opp ev. nye innspill på tidsskriftet som del av vurderingsgrunnlaget.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 7.5294 13.9467
2022 1 7.3113 12.4159
2021 1 11.6191 16.3581
2020 1 4.5683 9.3634
2019 1 1.4167 1.6547
2018 1 1.3333 1.7506
2017 1 1.125 1.4596
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I høst rewiewet jeg en artikkel fra noen kinesiske forskere for Journal of Dairy Science (nivå 2, regnet som et av de beste i meieriverden). Det var virkelig rubbish, og det var alle reviewerne enige om og den ble refusert. Nå dukker den samme artikkelen opp publisert i MDPI journalen "Foods", der den ble sendt inn like etter at den ble refusert i det forrige journalen. Artikkelen inneholder en del påstander og fortolking av resultat som gjør at dette arbeidet ikke burde publiseres. Dette forteller meg at review prosessen i dette tidsskriftet ikke er av den kvalitet som den burde være, og journalen burde heller ikke være nivå 1. Jeg har sett flere artikler som jeg har stusset på i dette tidskriftet, men nå har jeg altså også dokumentasjon på at et arbeid som ikke burde publiseres har gått gjennom i dette tidskriftet.
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag. Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 1043 og 968 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask titt på enkelte av artiklene viser en gjennomgående svært kort tid mellom innsending og akseptering av manuskript, noe som generelt sett er uvanlig og et dårlig tegn.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/foods11060776
10.3390/foods11030450
10.3390/foods11040575
10.3390/foods11071042
10.3390/foods10030521
10.3390/foods11040533
10.3390/foods11040505
10.3390/foods10123098
10.3390/foods11060879
10.3390/foods11050643
10.3390/foods10122971
10.3390/foods10102492
10.3390/foods11050639
En MDPI journal, er på nivå 1 i Finland, ikke på listen i Danmark, innen fagområdet matvitenskap som i dag delvis ligger under fagfeltet bioteknologi. Tidsskriftet kan vurderes på nytt etter samling av biologi og bioteknologi, da må man gå gjennom publiseringskanalene samlet.
IJeg foreslår at denne journalen oppgraderes til nivå 2
Jeg publiserte en artikkel i den og fant at peer-reviewing prosessen var veldig streng og profesjonell

I matvitenskap er ikke mange tidsskrifter nivå 2?!
En MDPI journal, er på nivå 1 i Finland, ikke på listen i Danmark, innen fagområdet matvitenskap som i dag delvis ligger under fagfeltet bioteknologi. Tidsskriftet kan vurderes på nytt etter samling av biologi og bioteknologi, da må man gå gjennom publiseringskanalene samlet.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk