NO EN Logg inn

Processes

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Processes

e-ISSN:

2227-9717         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/processes

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1027887

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: Ansees ikke som anbefalelsesverdig.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 0 0.0 0.0
2022 0 0.0 0.0
2021 1 5.2262 6.1858
2020 1 7.2778 10.3943
2019 1 7.1417 8.9017
2018 1 2.1667 2.9807
2017 1 0.6667 1.0614
2016 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Det er fint at dette tidskriftet er nullet, noe jeg håper det fortsatt vil forbli.
Problematic Paper Screener har identifisert 244 problematiske artikler, mange publisert i 2023-24:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::

Det som går igjen er irrelevante referanser.
Jeg har vært både forfatter, gjesteeditor og reviewer for dette tidsskriftet og oppfatter journalen som verdig nivå 1. Det oppfordres til raske revisjoner av manuskriptene, men min opplevelse er at man både som forfatter og reviewer kan få lengre tid enn det som foreslås dersom det er nødvendig for å sikre kvaliteten i resultatene. Ellers vil jeg trekke frem at dette med muligheten for rask publisering er svært fordelaktig spesielt for yngre forskere.
Hei,

Takk for informasjon.
Tidsskriftet ble satt ned etter dialog med fagutvalget, da vi ikke fikk tilbakemeldinger på tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg har nettopp vært med som editor på en spesialutgave. Jeg oppfatter journalen som verdig nivå 1, men kvaliteten kan kanksje variere med ulike gjesteeditorer.
Hei,

Takk for tilbakemelding.
Vi valgte å sette tidsskriftet ned i samråd med fagutvalget, da vi ikke mottok kommentarer på dette tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg kjenner en del til dette tidsskriftet og jeg kjenner til problemene som den opprinnelig redaktøren (Michael Henson) har påtalt.
Det er ikke noe topp-tidsskrift, men sammenlignet med andre tidsskrifter (og konferanseproceedings) jeg kjenner som er på nivå 1, vil jeg likevel si at det er OK at dette er på nivå 1.
Så vidt jeg kan se har tidsskriftet bra review på det som sendes inn.
Hei,

Takk for kommentar.
Da vi ikke mottok kommentarer på dette tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar, ble det bestemt at tidsskriftet settes til nivå 0, etter dialog med fagorganet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg er altså Sigurd Skogestad ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. NTNU
Jeg vil mene at man skal være forsiktig med å se på denne typen uenighet om publiseringsmodell som noe som skal utløse nulling. Både en prestisje-drevet publiseringsmodell og en modell som publiserer forskning som er god nok (terskelmodellen), må være akseptable. Og om redaksjon og eier er uenig om modellen er det ganske logisk at redaksjonen må gå - eiere skal jo kunne sette slike premisser for sin virksomhet. De fleste mega-journals driver etter terskelmodellen, uten at det impliserer at tidsskriftene er dårlige per se. PLOS som utgiver har PLOS One som utgir etter terskelmodellen, og en rekke spesialiserte tidsskrift som utgir etter prestisjemodellen (de fleste på nivå 2). Om terskelverdiene settes for lavt er en annen ting, det må kunne medføre nulling.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk