NO EN Logg inn

Axioms

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Axioms

e-ISSN:

2075-1680         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/axioms

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1029670

NPI Fagfelt:

Matematikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 0 0.0 0.0
2022 0 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I have reviewed several MDPI-publishing journals. Some of them are improving the quality of peer reviews but my experience with Axioms is very negative. The editor recommended a minor revision for a manuscript that was rejected by two out of four reviewers.
Jeg har vært referee både på MDPI-Mathematics og MDPI-Axioms gjentatte ganger. Jeg har alltid satt som krav å få 4-6 uker på referee jobben og det har aldri vært noe problem. Etter at det ble satt som nivå X sendte jeg inn en artikkel til MPDI-Axioms og fikk i løpet av 3 uker 3 rapporter hvorav to var detaljerte og "to the point".

Vi som arbeider tverrfaglig i IKT og matematikk faller utenom de rene fag-tidsskritene. Axioms har den fordelen at de favner noe bredere enn MDPI-Mathematics så tidsskriftet bør vurderes også av andre faggrupper. Beklager å kaste bort publiseringspoeng ved å sende bidraget til Axioms, men basert på mine erfaringer nå også som forfatter av et bidrag og referee av mange artikler, så kjenner jeg meg ikke igjen i kommentarene til Axioms.
I served as a reviewer of this journal. The editor decided to accept a weak manuscript despite the fact that two of the 4 reviewers recommended rejection. I do not believe the editors of this journal care much about the quality of the published works at the moment.
Dear Pourya,

Thank you for the information.
We have discussed the journal and it has now level 0, meaning that it is not an approved scientific journal that will give publication points.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge
Jeg kan ingen ting om matematikk, så om det er faglige spørsmål om tidsskriftet har jeg ingen synspunkter. Men om man anser det som negativt at et tidsskrift leverer rask review, så tror jeg man måler noe annet enn det man bør måle. Kvaliteten på review har lite å gjøre med hvor mye kalendertid som går med, det er time- og kunnskapsinnsatsen i reviewen som er viktig. Utgiveren har lagt vinn på å sørge for at arbeidsoppgavene ligger øverst i den enkeltes arbeidskurv til enhver tid, det kan være slitsomt for den som skal være reviewer men for forfatterne bør det være positivt at det går få dager med til denne delen av prosessen. Forfatterne blir jo også pisket til å levere rask respons på review man mottar.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk