NO EN Logg inn

Environmental Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Environmental Research

p-ISSN:

0013-9351         Periode: [1967 .. ]

e-ISSN:

1096-0953         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

8324

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overensstemmelse med fagkomiteen i samfunnsmedisin har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 2 3.1992 27.1132
2021 2 3.3805 32.7351
2020 2 5.1194 25.625
2019 2 2.4122 17.5349
2018 2 2.4478 22.455
2017 2 5.1366 41.395
2016 2 2.3866 15.4202
2015 2 1.7853 12.3799
2014 2 0.3875 1.1625
2013 2 0.5357 1.6071
2012 2 0.69 2.07
2011 2 0.71 2.13
2010 1 0.27 0.27
2009 1 0.43 0.43
2008 1 0.85 0.85
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Et eksempel på total mangel på kvalitetskontroll og kompetanse i Environmental Research:

https://pubpeer.com/publications/7BD027D885F841F4B7064E2051149D#1

Artikkelen er nylig publisert, har ingen link til temaet for tidsskriftet og inneholder åpenbare alvorlige feil. Denne artikkelen skulle vært avvist av redaksjonen.
Frasesøk er kun benyttet som en indikasjon på at noe kan være alvorlig galt. Jeg er fullstendig klar over at disse frasene ofte er templater som tidsskriftene har som valg, jfr de ytterst få svarene vi får fra forskere fra Kina, India og Midtøsten (som utgjør den største andelen av disse artiklene) når bekymringsmeldinger legges ut på PubPeer.
Uansett har jeg problemer med å forstå at et seriøst tidsskrift kan la forfattere velge en frase som er meningsløs, er direkte løgn eller som bryter med prinsipper om at forskningsdata skal være åpent tilgjengelig (med visse unntak). Dette er en invitasjon til artikkelmøllene i Kina, Iran og Midtøsten, som nå pøser ut fabrikkerte artikler.
Det er flere grunner til å at vi går ut med bekymring angående Environmental Resesarch. Her er noen:
En anti-maske artikkel som tidligere har blitt trukket i JAMA Pediatrics er nå re-publisert i Environmental Research: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113564.
Personen bak denne studien, Harald Walach, er en høyst omdiskutert parapsykolog. Helt uten erfaring innen respiratorisk medisin/fysiologi har han gjennomført denne studien, hvor det er benyttet helt feil metoder for å måle CO2. Walach vant forøvrig en pris for "the most astonishing pseudo-scientific nuisance" I 2012, i Østerrike.
Tidskriftet publiserer bredt, og jeg stiller spørsmål hvorvidt de har den nødvendige kompetansen som skal til for å vurdere rene immunologiske, neurologiske og kreftterapeutiske studier som har lite eller ingen ting å gjøre med miljøforskning. Her er det i hvert fall mye rart.
En nylig oversiktsartikkel viser nettopp dette:
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116971
Her viser indiske forskere effekten av nanocurcumin, og siterer flere artikler av B.B. Aggarwal, en av de største svindlerne innen biomedisin (30 trukkede artikler):
https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/
I artikkelen siterer de også minst en artikkel som er trukket.
Andre eksempler på artikler hvor jeg stiller spørsmål hvorvidt de er relevante/kompetansen til tidsskriftet:
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116751 (targeting anticancer immunity in oral cancer)
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117263 (Nano-scale deliv. systems for siRNA delivery in cancer therapy:)
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117082 (Smart and sensitive nanomaterial-based electrochemical sensor for the determination of a poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor anticancer agent)
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117083 (Microfluidic-based technologies in cancer liquid biopsy: Unveiling the role of horizontal gene transfer (HGT) materials)
https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117007 (Advanced targeted drug delivery by bioengineered white blood cell-membrane camouflaged nanoparticulate delivery nanostructures)

En av redaktørene i Environmental Research, Aijie Wang, har en ekstrem publiseringsfrekvens, med rundt 50 artikler publisert bare i 2023. Hun har publisert 24 artikler i Environmental Res.

Videre så publiserer tidsskriftet artikler hvor det, ifølge Author contributions, ikke er noen av forfatterne som har gjennomført noe forskning. Eks:
https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114293
Andelen av publikasjoner fra Kina er også uvanlig høy. En tilfeldig valgt utgave fra 2023 hadde en andel på 36%. Inkluderer man artikler som er fra Kina+S.Arabia+Iran+Taiwan er andelen 59%. Når man vet utfordringen med artikkelmøller fra Kina og Midtøsten, så er det grunn til bekymring.
Mitt inntrykk er at det nå pøses ut tvilsomme artikler fra disse områdene. Jeg vil påpeke at jeg har ingen grunn til å betvile artikler som har tilhørighet til Norge og norske forskere.
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 114 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina, India og Vest-Asia (se eksempler på artikler nedenfor).

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.envres.2022.114042
10.1016/j.envres.2022.114514
10.1016/j.envres.2022.114341
10.1016/j.envres.2022.114293
10.1016/j.envres.2022.114114
10.1016/j.envres.2022.114221
10.1016/j.envres.2022.114591
10.1016/j.envres.2022.114668
10.1016/j.envres.2022.114483
10.1016/j.envres.2022.114191
10.1016/j.envres.2022.114747
10.1016/j.envres.2022.114450
10.1016/j.envres.2022.114486
10.1016/j.envres.2022.114297
10.1016/j.envres.2022.113947
10.1016/j.envres.2022.114670
10.1016/j.envres.2022.113977
10.1016/j.envres.2022.114629
10.1016/j.envres.2022.114494
Setningen «No data was used for the research described in the article” ligger som et valgalternativ i en nedtrekksmeny i innsendingsportalen til ELSEVIER, og brukes av en rekke Journaler fra dette forlaget. Det er åpenbart en glipp fra forlaget side at en del publikasjoner har krysset av på dette, men det betyr ikke at dette er et useriøst tidsskrift. At denne glippen fører til nedgradering til nivå X virker som en urimelig hard reaksjon. Environmental Research er et høytannerkjent tidsskrift innen Miljøhelsefeltet, med IP på over 8, og blant de mer brukte tidsskriftene til Område for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet. Denne nedgraderingen får stor betydning for en rekke forskere som jevnlig publiserer her.

Disclaimer: Jeg starter selv opp som Associate Editor i Envrionmental Research f.o.m November 2023. Tidsskriftet gjorde meg derfor oppmerksom på saken før jeg inngikk avtalen, i tilfellet det skulle få betydning for min avgjørelse. Det er en ryddig og transparent håndtering. De undersøker nå hvorfor disse artiklene er blitt feilmerket.

Johan Øvrevik
Folkehelseinstituttet/UiO

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk