NO EN Logg inn

Food Chemistry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Food Chemistry

p-ISSN:

0308-8146         Periode: [1976 .. ]

e-ISSN:

1873-7072         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

8639

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: Grunnet bekymringsmeldinger på tidsskriftet, har NPU i overensstemmelse med fagkomiteen for biovitenskap, besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 1.3515 2.365
2021 1 0.6322 2.035
2020 1 1.8884 4.1171
2019 1 1.5417 2.6111
2018 1 1.2083 1.827
2017 1 0.5625 1.0294
2016 1 1.5718 2.5826
2015 1 5.2732 8.0042
2014 1 2.1787 2.1787
2013 1 3.2 3.2
2012 1 4.58 4.58
2011 1 6.87 6.87
2010 1 1.74 1.74
2009 1 3.84 3.84
2008 1 3.613 3.613
2007 1 3.12 3.12
2006 1 1.41 1.41
2005 1 1.0 1.0
2004 1 2.59 2.59
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Seriøst tidsskrift og mer enig i de som foreslår at det skal være i nivå 2 enn til nivå X. Et anerkjent tidsskrift for de som publiserer innenfor mat.
Dette tidsskriftet oppfatter jeg som seriøst og har gode fagfellevurderingsprosesser. Bør heller flyttes til nivå 2
Tidsskriftet bør heller opp på nivå 2- det er et av de høyest rangerte tidsskriftene innen mat
I en analyse av innhold av frasen "The authors do not have permission to share data", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 89 artikler innholder denne frasen i Data availablity. De er alle publisert i 2022(23), og forfatterne er i all hovedsak fra Kina.

Dette er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask gjennomgang av enkelte av de 89 artiklene viser nettopp dette.

Dette viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.

Eks. på artikler med frasen "The authors do not have permission to share data" (doi):

10.1016/j.foodchem.2022.134187
10.1016/j.foodchem.2022.134560
10.1016/j.foodchem.2022.133810
10.1016/j.foodchem.2022.134350
10.1016/j.foodchem.2022.134131
10.1016/j.foodchem.2022.134287
10.1016/j.foodchem.2022.134063
10.1016/j.foodchem.2022.134144
10.1016/j.foodchem.2022.133929
10.1016/j.foodchem.2022.134562
10.1016/j.foodchem.2022.134886
10.1016/j.foodchem.2022.134432
10.1016/j.foodchem.2022.134854
10.1016/j.foodchem.2022.133604
10.1016/j.foodchem.2022.134812
10.1016/j.foodchem.2022.134377
10.1016/j.foodchem.2022.133758
10.1016/j.foodchem.2022.134850
10.1016/j.foodchem.2022.134572
10.1016/j.foodchem.2022.134733
10.1016/j.foodchem.2022.134645
10.1016/j.foodchem.2022.133844
10.1016/j.foodchem.2022.133833
Publiseringskomiteen anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X
Dette tidskriftet bør være på nivå 2 ettersom det er det er et av de høyest rangerte tidskriftene innen matkjemi.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk