NO EN Logg inn

Journal of Physics: Conference Series (JPCS)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Physics: Conference Series (JPCS)

p-ISSN:

1742-6588         Periode: [2004 .. ]

e-ISSN:

1742-6596         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596

Forlag:

IOP Publishing

ITAR-kode:

1006356

NPI Fagfelt:

Fysikk

Minimumskriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overensstemmelse med fagkomiteen i fysikk har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1 19.2619 23.5628
2021 1 13.65 18.8024
2020 1 26.8353 35.2914
2019 1 34.7723 42.929
2018 1 29.5726 44.0068
2017 1 12.4677 22.4083
2016 1 25.3437 35.9609
2015 1 16.0854 24.5757
2014 1 11.9215 11.9215
2013 1 5.8918 5.8918
2012 1 9.58 9.58
2011 1 19.6 19.6
2010 1 10.47 10.47
2009 1 5.93 5.93
2008 1 3.91 3.58
2007 1 1.68 1.68
2006 1 1.69 1.69
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
For dette tidskrift er publisering og review processen avhengig av konferansearrangør så det er ikke rettferdig å vurdere det sammen men separat for hver konferanse. Kanskje det gjelder andre 'proceedings' også generelt med poeng tildeling processen.
Det er en tidskrift som blir brukt veldig mye for publisering av konferanseartikler i våre fag. To eksempler som berører blant annet meg og mange kollegaer er:

Nordic Symposium of Building Physics (NSB 23)
CISBAT 2023
Detter er to veldig gode konferanser som har to-trinns fagfellevurderingsprosess. Det er høyt vitenskapelig nivå som fører til høye forventninger for de som skal presentere/publisere der. Ut fra mine egne erfaringer er det ikke forståelig hvorfor den skal settes på nivå X.
Journalen bør beholde sin status på nivå 1. Erfaring fra EERA DeepWind er at papers gjennomgår grundig internasjonal fagfellevurdering og at Journalen stiller krav til dette, men også selv gjør uavhengig kvalitetssjekk bla mht plagiat.
Dette tidsskriftet var et av de som scoret høyest ved analyse vha Problematic paper screener.
Hele 225 artikler ble identifisert for innhold av "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans. Dette er en klar indikasjon på at artiklene er fabrikerte:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::IR_venues
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendig kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive en seriøst tidsskrift.

Jeg vil derfor anbefale å liste dette tidsskriftet i kategori X.
Jeg er enig med Marius Rohde Johannessen. Dette tidskriftet blir ofte brukt som konferanse-proceedings og dermed helt avhengig av kvalitetssikringsprosessen på konferansene. I "Nordic Symposium on Building Physics 2023 (NSB23)" og "CISBAT 2023", var fagfellevurderingen streng og nøyaktig. Ut fra mine egne erfaringer er det ikke forståelig at tidskriftet ble satt på nivå X.
Tidsskriftet publiserer proceedings fra ulike konferanser, så da må vel den enkelte konferanse vurderes for seg? Vi hadde nylig en artikkel i vol. 2552 (NEOM-konferansen), og her var i alle fall fagfellevurderingen akkurat som på alle andre konferanser. http://www.icneom.org/

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk