NO EN Login

Journal of Nanomaterials

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Nanomaterials

p-ISSN:

1687-4110         Period: [2006 .. ]

e-ISSN:

1687-4129         Period: [2006 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jnm/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1007258

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have set the journal under discussion (level X), after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.1667 0.5307
2018 1 0.5 0.9192
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2 0.5814
2015 1 0.125 0.4472
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.33 0.33
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "No data were used to support this study", ble 84 artikler identifisert for å inneholde denne frasen under Data availabilty statement i dette tidsskriftet. Stort sett alle artiklene er publisert i 2022, og det er stor ovevekt av artikler fra Kina.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler, hvor en slik frase under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlige og uvitenskapelige frasen på så kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

En rask gjennomgang av enkeltartikler gir et svært dårlig inntrykk. Eks: Et tidsskrift som presterer å publisere følgende artikkel, har ingen ting å gjøre innen vitenskapen (se spesielt Figur 1 og konklusjon): https://downloads.hindawi.com/journals/jnm/2022/2714874.pdf

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler med frasesøk (doi):
10.1155/2022/7880488
10.1155/2021/3973784
10.1155/2022/2940382
10.1155/2021/5586951
10.1155/2019/3257892
10.1155/2022/4761989
10.1155/2019/8384794
10.1155/2022/3650644
10.1155/2020/4072351
10.1155/2022/2714874
10.1155/2019/2875439
10.1155/2019/7328478
10.1155/2019/8125670
10.1155/2018/6192532
10.1155/2022/5094560
10.1155/2022/8637768
10.1155/2022/3760544
Problematic paper screener har identifisert 11 artikler med problematisk innhold i 2021-22.
Dette er artikler som inneholder "tortured phrasese" (meningsløst innhold) og/eller siterer artikler uten relevans. Dette er klare indikasjoner på at artiklene er fabrikerte.

Tidsskriftet mangler tydeligis nødvendig redaksjonell kvalitetskontroll.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X eller 0.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks