NO EN Logg inn

System Dynamics Review

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

System Dynamics Review

p-ISSN:

0883-7066         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

1099-1727         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991727

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

13365

NPI Fagfelt:

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 9 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 1 3.3333 4.4885
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 2 1.0 3.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.0476 3.1428
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.33 0.99
2011 2 0.5 1.5
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.5 4.5
2006 2 0.0 0.0
2005 2 1.0 3.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
System Dynamics Review (SDR) er hovedjournalen til fagfeltet Systemdynamikk. SDR var tidligere på nivå 2, men har etter 2016 vært plassert på nivå 1.

Jeg ber om at SDR igjen oppgraderes til nivå 2.
SDR er System Dynamics Society’s egen journal og publiseres av Wiley.
Journalen har i seinere år utviklet seg ytterigere og har nå en Impact factor på 3.04.
Om det kan hjelpe, kan det også være riktig å plassere SDR i en annen kategori enn Biblioteks- og informasjonsvitenskap. SDR er en tverrfaglig journal både når det gjelder problemstillinger og metoder, men med hovedvekt på dynamiske system og samfunnsvitenskap. Tverrfaglig samfunnsvitenskap synes derfor å være en riktigere kategori.

Norge har et sterkt og internasjonalt anerkjent miljø innen systemdynamikk og det er uheldig for fagfeltet at vi får mer kreditt for å publisere utenfor enn i SDR.

Å publisere avansert samfunnsvitenskapelig forskning i journaler fra andre fagfelt innen samfunnsvitenskap rammes dessuten av disse journalenes manglende kunnskap om de metodene vi benytter. I kategorien Tverrfaglig samfunnsforskning anvender systemdynamikere avanserte metoder som simulering, Bayesiansk statistikk (for eksempel MCMC), optimering under usikkerhet, spørreundersøkelser, Participatory Group Model Building, og simulatorbaserte laboratorieeksperiment og læremiljø. Vi opplever at redaktører i høyt rangerte journaler innen samfunnsvitenskap avslår publisering med begrunnelse om at metodene ikke brukes på deres fagfelt - uten fagfellevurdering. Dette til tross for at mange journaler annonserer interesse for metodeutvikling. For innovative artikler basert på Systemdynamikk som faller i denne fella er det derfor et problem at publisering i SDR bare vurderes til nivå 1.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk