NO EN Logg inn

Progress in Photovoltaics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Progress in Photovoltaics

p-ISSN:

1062-7995         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

1099-159X         Periode: [1993 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099159x

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

12519

NPI Fagfelt:

Fysikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 9 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1
2021 1 0.1667 0.65
2020 1 0.0625 0.4333
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.4 0.8222
2014 1 0.3333 0.3333
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.19 1.19
2011 1 1.4 1.4
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.66 0.66
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.4 0.4
2006 1 0.6 0.6
2005 1 0.14 0.14
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Innen forskning på solenergi regnes Progress in Photovoltaics blant de klart mest prestisjefyllte fagtidskriftene å publisere i. Det gjenspeiles i flere ting, blant annet at det:
- regelmessig inneholder publikasjoner fra de fremste instituttene for solenergi-forskning i verden, som for eksempel National Renewable Energy Laboratory (USA), Fraunhofer ISE (Tyskland) og University of New South Wales (Australia)
- har høy impact factor (8,49 i 2021). Dette er høyere eller tilsvarende sammenlignet med for eksempel "Energy", "Solar Energy Materials and Solar Cells", og "Solar Energy", som alle rangeres på nivå 2.
- er høyest rangerte solenergi-tidskrift på rangeringen på Scimago for kategorien "Renewable Energy, Sustainability and the Environment" (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2105)
- har fast samarbeid om å hvert år publisere de beste arbeidene fra EUPVSEC, verdens største konferanse for solenergi-forskning

Selv om jeg ikke har tallene, så mener jeg at tidsskriftet uten tvil ligger i den øverste femtedelen av tidsskrifter både innenfor forskning på solenergi spesielt, og energi generelt, og derfor bør løftes til nivå 2.

Jeg ser at journalen plasseres i NPI Fagfelt Fysikk. Jeg mener dette kanskje kunne passe tidligere når solcelleforskningen var mer ensidig fokusert på materialvitenskap og solcellefysikk. Nå er dette imidlertid blitt et mye bredere fagfelt, i parallell med at solenergi er den raskest voksende energikilden i verden. Dette gjenspeiles også i denne journalen, som inneholder alt fra forskning på energipolitikk og insentiver, via for eksempel resirkulering av solcellemoduler, energisystem-modellering, solressurskartlegging, og bygningsintegrering, til material- og solcelle-fysikk og -kjemi. Derfor mener jeg det er riktig å flytte tidsskriftet til et annet Fagfelt; jeg mener fagfeltet Energi antagelig vil være mest dekkende.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk