NO EN Login

Journal of Luminescence

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Luminescence

p-ISSN:

0022-2313         Period: [1970 .. ]

e-ISSN:

1872-7883         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

10401

NPI Scientific Field:

Physics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 19.02.24: The journal is set under discussion (level X), based on concern of the journal's quality. Publications in the journal can still yield publication points.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.6667 1.0614
2020 1 0.254 0.893
2019 1 1.1667 1.5307
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.25 0.5814
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.375 0.375
2013 1 0.8 0.8
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 1.31 1.31
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.33 0.33
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen "No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 91 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina og India.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler fra samme region på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.jlumin.2022.119341
10.1016/j.jlumin.2022.119283
10.1016/j.jlumin.2022.119126
10.1016/j.jlumin.2022.119543
10.1016/j.jlumin.2022.119388
10.1016/j.jlumin.2022.119277
10.1016/j.jlumin.2022.119266
10.1016/j.jlumin.2022.119515
10.1016/j.jlumin.2022.119594
10.1016/j.jlumin.2022.119589
10.1016/j.jlumin.2022.119193
10.1016/j.jlumin.2022.119177
10.1016/j.jlumin.2022.119541
10.1016/j.jlumin.2022.119154
10.1016/j.jlumin.2022.119332
10.1016/j.jlumin.2022.119536
10.1016/j.jlumin.2022.119236
10.1016/j.jlumin.2022.119199
10.1016/j.jlumin.2022.119435
10.1016/j.jlumin.2022.119241

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks