NO EN Logg inn

Journal of Clinical Laboratory Analysis

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Clinical Laboratory Analysis

p-ISSN:

0887-8013         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1098-2825         Periode: [1987 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982825

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

9914

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0833 0.4914
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nylig ble 18 artikler rapportert som mistenkelige pga flere indikasjoner på at de er generert av de såkalte artikkelmøllene fra Kina (samme layout, underlige fraser, mistenkelig data/statistik, ingen institusjonell e-post-adresse etc). 10 av disse 18 artiklene er publisert i J. Clin Lab Analysis, i perioden 2018-22. Ingen av rapportene fra de individuelle artiklene har blitt besvart av forskerne bak artiklene. Se eksempel her:

https://pubpeer.com/publications/308EFCA21D6F7E6725BE698F943825

I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Data sharing is not applicable to this article...." ble 27 artikler identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2023, de er alle orginalartikler og fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Kina har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang og mye tyder på at dette tidsskriftet er infiltrert av disse aktørene.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1002/jcla.24714
10.1002/jcla.24468
10.1002/jcla.24392
10.1002/jcla.24372
10.1002/jcla.24336
10.1002/jcla.24281
10.1002/jcla.24331
10.1002/jcla.24268
10.1002/jcla.24267
10.1002/jcla.24235
10.1002/jcla.24231
10.1002/jcla.24199
10.1002/jcla.24183
10.1002/jcla.24140
10.1002/jcla.24037
10.1002/jcla.24070
10.1002/jcla.24112
10.1002/jcla.24039
10.1002/jcla.24033
10.1002/jcla.24014
10.1002/jcla.23987
10.1002/jcla.23938
10.1002/jcla.23910
10.1002/jcla.23799
10.1002/jcla.23826
10.1002/jcla.23739
10.1002/jcla.22919
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil sammen med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget vurdere tidsskriftet på nytt på neste vedtaksmøte, 20.oktober.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk