NO EN Login

Behavioral Sciences

Bibliographic Information

International Title:

Behavioral Sciences

e-ISSN:

2076-328X         Period: [2011 .. ]

Language:

English

Country of publication:

International

URL:

http://www.mdpi.com/journal/behavsci

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1025666

NPI Scientific Field:

Psychology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 15.02.24: In consultation with the publishing committee for oncology we have decided that the journal shall keep level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 3.3333 5.2242
2021 1 3.5379 4.9133
2020 1 0.75 2.0506
2019 1 0.3667 1.1628
2018 1 0.25 0.5774
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hei
Vi ser dere ønsker innspill fra forskersamfunnet på Behavioral Sciences, sett i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon.

Vi har akkurat publiserte en vitenskaplig artikkel i Behavioral Sciences og ønsker å komme med noen innspill vedrørende vår opplevelse av tidsskriftet og prosessen. Vi gir tilbakemeldingen i korte punkter. Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller dere ønsker utdypning.

- Vi opplevde at det var tydelig og nyttig forfatterinstruksjon og informasjon om prosessen.
- Det var rask og tydlig kommunikasjon og oppfølging gjennom hele prosessen.
- Det var 3 reviewers, alle hadde relavante og tydelige tilbakemeldinger som var med på styrke kvaliteten på den endelige versjonen av artikkelen.
Tidsskriftet fulgte opp og ønsket dokumentasjon og bekreftelse på etiske spørsmål, godkjenning av REK og Sikt (NSD), finanisiering og klargjøring av eventuelle interressekonflikter.
De andre forfatterene i samme spesialnummer er internasjonalt anerkjente og relevante forskere innen vårt fagfelt (familieterapi og familievold).


Vennlig hilsen
Pål Erik Carlin, Arlene Vetere og Jan Frode Snellingen

Pål Erik Carlin, Public Sector Ph.D. Candidate, Centre for Diaconia and Professional Practice, VID Specialized UniversityP.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: paal.carlin@vid.no
Arlene Vetere, Professor emeritus of family therapy and systemic practice, Faculty of Social Studies, VID Specialized University, P.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: drarlenevetere@hotmail.com
Jan Frode Snellingen, Public Sector Ph.D. Candidate, Centre for Diaconia and Professional Practice, VID Specialized University, P.O. Box 184 Vinderen, 0319 Oslo, Norway.
Email: jan.frode.snellingen@bufetat.no

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks