NO EN Login

Health and Technology

Bibliographic Information

International Title:

Health and Technology

p-ISSN:

2190-7188         Period: [2011 .. ]

e-ISSN:

2190-7196         Period: [2010 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Germany

URL:

https://www.springer.com/journal/12553

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

1022990

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Springer Nature
64 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: We have downgraded the journal to level 0 – not approved. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.7083 1.5321
2021 1 1.9286 3.5782
2020 1 1.2667 2.465
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.9167 0.9258
2017 1 0.25 0.5
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet godtar tydeligvis også at data ikke deles, noe som er ytterligere grunn til bekymring:

https://pubpeer.com/publications/9232AAB6A8732A004C623FED75347B
Dette tidsskriftet har publisert flere artikler som inneholder "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans. Dette er typiske tegn på at artiklene er fabrikerte. Problematic paper screener identifiserte 8 artikler:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Artiklene er publisert i tidsrommet 2018-21. Jeg sjekket en av de nylig publiserte artiklene de har publisert (Muhammad, L.J. et al.,Health Technol. 12; doi: 10.1007/s12553-022-00711-5 ), og finner at artikkelen er full av meningsløst innhold (av en litt annen form enn det som detekteres av Problematic paper screener):

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendig kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive et seriøst tidsskrift.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori 0.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks