NO EN Logg inn

Frontiers in Environmental Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Environmental Science

e-ISSN:

2296-665X         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/environme[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024507

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 3.6379 6.6656
2022 1 5.3192 11.1095
2021 1 0.325 1.5203
2020 1 2.125 2.4472
2019 1 0.575 1.4036
2018 1 0.25 0.65
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3333 0.7506
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
The Decision made solely on what's been said by only one author makes no sense whatsoever. Frontiers in Env Sci is a multi-disciplinary journal and one should consider some SI invitations outside their field of research. If this is the case, then more than half of MDPI journals should be in the X category.
The decision must therefore be changed to what it was before.

Cheers!
Var det ikke meininga at kategori X skulle brukast for å sile ut tidsskrift med tvilsame rutiner for fagfellevurdering eller andre teikn på dårleg kvalitet i det som vert publisert? Er det noko som tyder på at Frontiers in Environmental Science høyrer til i desse kategoriene? Mi oppfatning basert på det dei publiserer innan mitt felt er at dette er eit seriøst tidsskrift. Den eine erfaringa eg har med fagfellevurdering frå dette tidsskriftet er og positiv.

Dersom kategori X skal brukast på alle dei som maser om redigering eller innsending av artiklar til spesialnummer gjennom masseutsending av epost som berre av og til treff målet så er der veldig mange tidsskrift som høyrer heime på denne lista.
kunne ikke vært mer enig.
I have a good experience work together with Front Env Sci to edit an "article collection". The editor office first approach me regarding in editing an "article collection" due to I have reviewed manuscript for this journal. I defined the topic of the special issue. Then, I contacted one German and one Chinese researcher to work on this special issue. We have a good communication to the editor office regarding the topic, the process of manuscript submission, review and publish. We (the guest editor team) spend a lot time to handle and control the quality of manuscript.

Therefore, the guest editor team is very important in editing an special issue. If someone is not competent on this role, you can reject to edit.

In general, my impression is that Front Env Sci is a very serious journal, and it is completely unreasonable to place them as a "rogue journal".
Vedtaket om nivå X synes å være basert på sviktende grunnlag. De har åpenbart gjort en blunder ved å invitere Tor Nordam til å editere et "special issue" utenfor hans kompetansefelt.

Men en svale gjør ingen sommer, og et tverrfaglig tidsskrift som Front Env Sci har vanskeligere for å syre unna slike feilgrep enn disiplinære tisskrift.

Mitt inntrykk er at Front Env Sci er svært seriøst tidsskrift, og det er helt urimelig å plassere dem som et "røvertidsskrift".
Jeg mener denne journalen bør vurderes endret til nivå X. Dette er basert på at de har invitert meg til å redigere en "article collection" (Frontiers' version av "special issue") på et område jeg ikke har noen spesiell kompetanse på, samt den generelle observasjonen at de har et usaklig stort antall åpne "article collections".
Hei igjen,

På vedtaksmøtet diskuterte vi tidsskriftet. Fagkomiteen er enig i at tidsskriftet settes til nivå X.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for melding.
Jeg setter den opp som sak på førstkommende vedtaksmøte, hvor vi da vil gi den en ny vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk