NO EN Logg inn

Frontiers in Robotics and AI

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Robotics and AI

e-ISSN:

2296-9144         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/robotics-[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024331

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 3.0 3.0
2022 1 2.1944 3.703
2021 1 5.4 7.1091
2020 1 2.1417 3.1564
2019 1 2.75 3.5775
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 1.4 1.8521
2015 1 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg foreslår at tidsskriftet Frontiers in robotics and AI oppjusteres til nivå 2 gitt dets viktighet: CiteScore: 4.7 (pga relativt nyetablert, har det trolig ennå ikke oppnådd noen JCR IF score).

Jeg er selv med-redaktør for tidsskriftet og forventer at vårt forskningsmiljø kommer til å videreføre vårt fokus på publisering i dette tidsskriftet framover.

I tillegg til høy CiteScore, så må det understrekes at det er et open-access tidsskrift som framover vil bli viktig med tanke på publisering i eksternt finansierte prosjekter. Det finnes ellers andre tidsskrift hos forlaget som er nivå 2 med lavere CiteScore: Frontiers in Psychology: CiteScore 3.2 (JCR IF 2.1)
https://www.frontiersin.org/journals/psychology
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo.action?id=477519&bibsys=false

Jeg foreslår følgende tidsskriftet nedjusteres til nivå 1:
Det er relativt få tidsskrift i fagfeltet «Generell teknologi» og dermed vanskeligere å peke på opplagte kandidater å nedjustere til Nivå 1 (enn for eksempel innen «Informatikk og Datateknikk» som også kunne vært en relevant kategori for tidsskriftet). Et par mulige kandidater er likevel «IS&T International Symposium on Electronic Imaging Science and Technology” eller “Progress in Biomedical Optics and Imaging” som begge har CiteScore rundt 1.0.

Mvh Jim Tørresen
Universitetet i Oslo

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk